Projekter

Projekter

Faroe Islands, Iceland, Norway
NOLICE
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Klyngesamarbejder
Se projekt
Faroe Islands, Iceland
Tareteksil
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Blå line
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Fårestalde
Se projekt
Faroe Islands, Iceland
Poppel i Nordatlanten
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
SNP Sild
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Alget 2
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Arktisk vandforsyning
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
ALGET
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Bundmonitorering
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Geovirtuel Realitet
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Vestnordisk biopanel
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Elektrificering af både og skibe
Se projekt
Faroe Islands, Greenland
Filmsamarbejde
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Makrelbestand
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Kystfiskeri
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
RENSEA
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Native Breed Tourism
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Bioøkonomi i NORA-regionen
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Marine Clusters
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Macrobiotech
Se projekt
Faroe Islands, Greenland
Strømmåling i rejetrawl
Se projekt
Faroe Islands, Iceland
Fisketransport
Se projekt