Projekter

Projekter

Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
FING
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Makrelbestand
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Græsarter og klimatilpasning
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Native Breed Tourism
Se projekt
Iceland, Norway
Slow Adventure
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Geoparker
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
NATLOC
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Macrobiotech
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Bær
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Marine Clusters
Se projekt
Iceland, Norway
Cod-Atlantic
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Fisketurisme
Se projekt
Iceland, Greenland, Norway
Børn i vikingetiden
Se projekt
Faroe Islands, Greenland
Kollektiv trafik
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
RENSEA
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Geografisk mobilitet
Se projekt
Greenland, Norway
In-situ afbrænding
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Patienttransport
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Cruise North Atlantic Seminar
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Edderdun
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Detailhandel
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland
EL-Mobility
Se projekt
Iceland, Norway
Tomorrow's aquaculture systems
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Opdræt på åbent hav
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Realising Potentials
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Fishernet North
Se projekt
Iceland, Norway
Aquaponics
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Taste the North Atlantic
Se projekt
Iceland, Norway
Ski-event
Se projekt
Faroe Islands, Iceland
Atlantisk innovationssamarbejde
Se projekt