Projekter

Projekter

Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Edderdun
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Detailhandel
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Economuseum
Se projekt
Iceland, Norway
Turisme og vilde dyr
Se projekt
Faroe Islands, Greenland
Climatic
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Hellefisks vandringsmønstre
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Polykultur
Se projekt
Iceland, Norway
Fisk og innovation
Se projekt
Iceland, Greenland
Radiodokumentar
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Transatlantisk café
Se projekt
Greenland, Norway
Skolæst (isgalt)
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Torskehelse
Se projekt
Iceland
Hummerskader
Se projekt
Faroe Islands, Iceland
Opdrætsruser
Se projekt
Faroe Islands, Greenland
Solvarmeanlæg
Se projekt
Faroe Islands
Niche
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Ny energi / ny energiforsyning
Se projekt
Faroe Islands, Iceland
Konksnegle
Se projekt
Iceland, Norway
Naturturisme håndbog
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Restråstof fra opdrætstorsk
Se projekt
Iceland, Norway
Fjeldørred
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
IT kommunikation og udviklingshæmmede
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Cruise Europe North
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Innovationsnetværk i Vestnorden
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
NORCE
Se projekt
Iceland, Norway
Northcod
Se projekt
Iceland, Norway
Sagn over havet
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Modning af saltfisk
Se projekt
Faroe Islands, Norway
Peptider i dyrefoder
Se projekt
Iceland, Norway
Lufthavnssamarbejde
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Rent hav
Se projekt
Iceland, Greenland, Norway
Elektronisk fangstregistrering
Se projekt
Iceland, Norway
Kønaspektet i kystsamfund
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Norway
Torskerotatorier
Se projekt
Greenland, Norway
Ekspeditionsturisme
Se projekt
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Energiseminar
Se projekt