Projects

Projects

Norway
Mapping Northern Futures
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Genbrugsværksted (Reddingakaffi)
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Coworking for bygdeliv!
View project
Iceland, Norway
Arctic Frontiers Student Forum
View project
Greenland, Norway
Ageing in an Accessible Arctic
View project
Iceland, Norway
Sustainable Aviation Fuel II
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Green Education for Empowered Communities
View project
Greenland, Norway
Havkajakturisme
View project
Faroe Islands, Iceland
Slow Tourism
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Transatlantisk dykkesamarbejde
View project
Norway
Regenerativ måltidsturisme
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Elektrisk turistbåd
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
UNESCO trail
View project
Faroe Islands
Mikroslagteri
View project
Norway
Nulludslipsbåde og UNESCO-parker
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Sustainable Business Accelerator
View project
Faroe Islands, Greenland
Sustainable Packaging Solution
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
ICE Arctic Youth Community
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
North Atlantic Future with Marine Mammals
View project
Faroe Islands, Norway
Destilleriturisme
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Taste of the Nordic Showcase
View project
Iceland, Norway
Flekksteinbit
View project
Norway
Samarbejde om rensefisk
View project
Faroe Islands
Regional blomsterengblanding
View project
Greenland
IT og borgerservice
View project
Iceland
Ungdom og kapacitetsopbygning
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Adgangssoftware i Vestnorden
View project
Faroe Islands, Greenland
Guide til Grønland og Færøerne
View project
Iceland, Greenland
Klatring i Grønland
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Rekruttering til fiskerinæringen
View project
Iceland, Norway
Creative North
View project
Faroe Islands, Norway
Campingnetværk
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Landbrugssamarbejde
View project
Iceland, Norway
Græsning og lokalmat
View project
Iceland, Norway
Mikroalger i fødevareindustrien
View project
Iceland, Greenland, Norway
Blåhvillingbestand
View project
Iceland, Greenland, Norway
Vikingenetværk og unge
View project
Iceland, Norway
Sustainable Aviation Fuel
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Netværk for bæredygtigt fiskeri
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Innovation Lab Grønland
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Forretningsengle
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
ELECTIN
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Trendy Cod
View project
Iceland, Norway
Forandringstider
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
NACE
View project
Iceland, Greenland, Norway
Samfundsengagement
View project
Iceland, Norway
Oplevelsesturisme
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Rødtang
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Arktisk natur og ungdom
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Uldvandreture
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
GeofoodEDU
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Rural Værdiskabelse
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
SeaMask
View project
Greenland, Norway
Kystsamer og sæler
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Arktiske ophold
View project
Greenland, Norway
Masterplan for opdræt Grønland
View project
Iceland, Greenland, Norway
Morgendagens ledere i Arktis
View project
Faroe Islands, Greenland
Digitalisering i udkanten
View project
Faroe Islands, Iceland
Information database for managers in fisheries
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Tab af fangst - NAMMCO seminar
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Oppdrett av marine larver
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Produktion af gelatin/kollagen
View project
Faroe Islands
Tang på Færøerne
View project
Iceland, Norway
Afløbsordninger
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Produkt- og markedsudvikling for hajarter (forprojekt)
View project
Iceland, Greenland
Magnesium fra olivin
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Samarbejde - næringsudvikling
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Næringsudvikling NORA - konference - Sekretariatsinitieret projekt
View project
Iceland, Norway
Udnyttelse af rejeskaller
View project
Iceland, Norway
Samarbejde om næringsudvikling 2
View project
Norway
Samarbejde om næringsudvikling 1
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Markedsføring af kulturprodukter
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Sommer-Melbu
View project
Iceland
Hårdpartikeldæk
View project
Greenland, Norway
Aluminiumsjoller
View project
Iceland, Norway
Udnyttelse af fiskeafskær
View project
Iceland, Norway
Garveteknik
View project
Faroe Islands, Iceland
Nye produkter og markeder for lodde
View project
Iceland, Greenland, Norway
Snekrabbeproduktion
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Håndværksmesse i Akureyri
View project
Greenland, Norway
Arktisk fjeldørred i Grønland
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Produktivitet i fiskerinæringen
View project
Iceland, Norway
Netværk indenfor skaldyrsnæringen
View project
Faroe Islands, Norway
Råvarekvalitet i fiskeindustrien
View project
Greenland, Norway
Rejetrawling
View project
Greenland, Norway
Samarbejde om rejer
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Atlantisk miljømærke
View project
Faroe Islands, Norway
Sættefisk
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Coldwater Prawn Forum
View project
Torsk i sigte
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Vægtsorterer til fisk
View project
Faroe Islands, Iceland
Nye produkter - saltfisk og laks
View project
Faroe Islands, Iceland
Trimning af fiskefileter
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Traditionsmad
View project
Norway
SPRAKA II
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Markedsføring af rejer
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Havpattedyr
View project
Faroe Islands, Iceland
Fælles fiskebestande
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
UNESCO, MOST
View project
Greenland, Norway
Grønlands miljøpolitik
View project
Kontakt med Interreg IIC, Nordsøregionen og Northern Periphery programmerne
View project
Publicering af rapporter
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Nordatlantisk telemedicin
View project
Greenland
Norrøn dragtkollektion
View project
Iceland, Greenland, Norway
Naturfare og turisme
View project
Greenland
Hibenvi
View project
Faroe Islands, Greenland
Økologiske standarder
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Foderproduktion
View project
Faroe Islands, Iceland
Fedtundersøgelser i lammekød
View project
Greenland, Norway
Vegetasjons- og beitekartlegging
View project
Faroe Islands, Iceland
Uldrådgivning Færøerne
View project
Faroe Islands, Norway
Marine biprodukter
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Music from the cold north
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Telemedicin og undervisning
View project
Faroe Islands, Iceland
IT-løsninger for sundhedssektoren
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Ortofoto-database
View project
Iceland, Greenland
Location Greenland-Iceland
View project
Iceland, Greenland
Markedsføring og promotion af rejseprodukt
View project
Faroe Islands, Norway
Bådebyggermøde
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Uddannelse af rejsebureaupersonale
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Rejse- og kulturhåndbog
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Rejselivssamarbejde mellem Færøerne, Island og Norge
View project
Iceland, Norway
The Take
View project
Iceland, Norway
Grønt rejseliv
View project
Iceland, Norway
Tilrigning af m/b HAUKUR
View project
Greenland
Brattahlið-projektet
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Researchrejse
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Vestnorden Tourist Board, VTB
View project
Greenland
Rødfiskeyngel ved Østgrønland
View project
Faroe Islands, Iceland
Færøsk/islandsk/engelsk havkogebog
View project
Faroe Islands
Kommerciel udnyttelse af søfugle
View project
Iceland, Greenland, Norway
Tang i Nordatlanten
View project
Greenland, Norway
Kråkeboller/Søpindsvin
View project
Faroe Islands
Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Marint Råstof i Nordatlanten
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Ecolabel for marine captured fish
View project
Iceland, Norway
Opdræt af plettet havkat
View project
Faroe Islands, Norway
Udnyttelse af marine biprodukter
View project
Iceland
Economic Performance of the North Atlantic Fisheries
View project
Northern Maritime Corridor
View project
Creative Solutions in Coastal Communities, Labrador, Canada
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Økologiske standarder II
View project
Iceland, Greenland
Lammekød i Grønland
View project
Iceland, Greenland
Olivine as raw material for magnesium and silica
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Polykultur
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Modning af saltfisk
View project
Iceland, Norway
Bioaktive peptoner
View project
Iceland, Norway
Northcod
View project
Faroe Islands, Greenland
Rejesorteringsrist
View project
Faroe Islands
Niche
View project
Faroe Islands, Iceland
Konksnegle
View project
Iceland
Hummerskader
View project
Faroe Islands, Iceland
Opdrætsruser
View project
Iceland, Greenland, Norway
Elektronisk fangstregistrering
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Restråstof fra opdrætstorsk
View project
Greenland, Norway
Skolæst (isgalt)
View project
Iceland, Norway
Fjeldørred
View project
Iceland, Norway
Fisk og innovation
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Torskerotatorier
View project
Faroe Islands, Norway
Muslinger på Færøerne
View project
Faroe Islands, Iceland
Sporbarhed i råvarestyringen
View project
Faroe Islands, Norway
Peptider i dyrefoder
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Standard for saltfisk
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Effektiv torskeopdræt
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Nordatlantiske delikatesser
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Fiskefilet og kollagen
View project
Iceland, Greenland, Norway
Sæl
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Linefiskeri
View project
Faroe Islands, Iceland
Fiskeaffald som gødning
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Bær
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Veterinært samarbejde
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Græsarter og klimatilpasning
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Lammekød
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
TACIT
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Vejrtjeneste for søberedskab
View project
Faroe Islands, Greenland, Norway
Energiworkshop
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Nordatlantisk mode
View project
Faroe Islands, Iceland
Green Growth Dialogue
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
NABIC
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Brugermanual til hvalfangst
View project
Greenland, Norway
Geopolitik
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Geografisk mobilitet
View project
Greenland, Norway
In-situ afbrænding
View project
Faroe Islands, Iceland
Atlantisk innovationssamarbejde
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Fishernet North
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Realising Potentials
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Økocertificering af landbrug
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Fiskeriuddannelser
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Tilbageflyttere
View project
Iceland, Greenland, Norway
Communities for Change
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Ungdomsforskernetværk
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Lagring af energi i vand
View project
Faroe Islands, Greenland
START
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Folkemøde i Nuuk
View project
Iceland, Greenland
TV-serien i Norden
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Vestnordisk ungdomsråd
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
West Nordic Studies
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Unge og biodiversitet
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Energiseminar
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Bådbyggertradition
View project
Iceland, Norway
Kvinder i kystsamfund
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Bæredygtigt fårehold
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Staudeprojekt
View project
Iceland, Greenland, Norway
Containerservice
View project
Iceland, Greenland
Færgesejlads
View project
Iceland, Norway
Lufthavnssamarbejde
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Torskehelse
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
IKT-Netværk for børn og unge / First LEGO League
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Smart Tours
View project
Iceland, Greenland, Norway
Sanitet i turisthytter
View project
Faroe Islands, Greenland
Fam-Trip
View project
Iceland
Fiskerikultur
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Miami Seatrade
View project
Faroe Islands, Iceland
Netmarkedsføring - turisme
View project
Iceland, Norway
Netportal om får og uld
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Nye rejsemål
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Cruise Europe North
View project
Greenland, Norway
Ekspeditionsturisme
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Historiske tingsteder
View project
Iceland, Norway
Naturturisme håndbog
View project
Iceland, Norway
Sagn over havet
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
NORCE
View project
Iceland
Sagas and Storytelling
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Matchmaking med Rusland
View project
Iceland, Norway
Kønsaspektet i kystsamfund
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Ny energi / ny energiforsyning
View project
Faroe Islands, Greenland
Climatic
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Innovationsnetværk i Vestnorden
View project
Iceland, Greenland
Radiodokumentar
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Detailhandel
View project
Faroe Islands, Greenland
Solvarmeanlæg
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Edderdun
View project
Norway
Havnebyer
View project
Faroe Islands, Iceland
SEAS
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Renere havne
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Nordatlantisk beredskabsforum
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
RENSEA II
View project
Iceland, Norway
SPEC
View project
Iceland, Norway
Eco-Counter
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Patienttransport
View project
Faroe Islands, Greenland
Kollektiv trafik
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
EL-Mobility
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Fly til landbrug
View project
Greenland
Open source og sprog
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
IT kommunikation og udviklingshæmmede
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Marine Clusters
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Macrobiotech
View project
Faroe Islands, Iceland
Fisketransport
View project
Faroe Islands, Greenland
Strømmåling i rejetrawl
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Bioøkonomi i NORA-regionen
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
ALGET
View project
Iceland, Greenland, Norway
Bundmonitorering
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Geovirtuel Realitet
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Native Breed Tourism
View project
Iceland, Greenland
Arctic Running
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
RENSEA
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Blå line
View project
Iceland, Norway
Kystkultur og museer
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Hydrogenlæringsnetværk
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Vestnordisk biopanel
View project
Iceland, Greenland, Norway
Arktisk vandforsyning
View project
Faroe Islands, Greenland, Norway
Filmsamarbejde
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Elektrificering af både og skibe
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
NOLICE
View project
Faroe Islands, Iceland
Taretekstil
View project
Iceland, Norway
Bæredygtige søpølser
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Alget 2
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
SNP Sild
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Poppel i Nordatlanten
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Klyngesamarbejder
View project
Faroe Islands, Iceland
Vandring og stedsfortællinger
View project
Iceland, Greenland, Norway
Bæredygtige madoplevelser
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Digital Nordic
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Digitale nomader
View project
Greenland, Norway
UNESCO-steder
View project
Iceland, Norway
Tomorrow's aquaculture systems
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Kystfiskeri
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Makrelbestand
View project
Faroe Islands, Iceland
Ringvirkninger af fiskeri
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Diagnose af laksesygdomme
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Hellefisks vandringsmønstre
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Fersk opdrætstorsk
View project
Iceland, Norway
Cod-Atlantic
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Opdræt på åbent hav
View project
Iceland, Norway
Aquaponics
View project
Iceland, Norway
Konksneglenetværk
View project
Iceland, Norway
Valuable
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Nordatlantisk korn
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Arktisk madfestival
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Economuseum
View project
Iceland, Norway
Turisme og vilde dyr
View project
Iceland, Norway
Rejsemål Nord
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Fisketurisme
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Taste the North Atlantic
View project
Iceland, Norway
Ski-event
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Cruise North Atlantic Seminar
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
NATLOC
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Geoparker
View project
Iceland, Greenland, Norway
Børn i vikingetiden
View project
Iceland, Norway
Slow Adventure
View project
Iceland, Greenland, Norway
Arctic Expedition Cruise Forum
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Jewels of the North Atlantic
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Netværk for kunsthåndværk
View project
Faroe Islands, Iceland
Adgang for handicappede
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Arktisk dykning
View project
Faroe Islands, Iceland
Fototur Island-Færøyene
View project
Iceland, Greenland, Norway
Retningslinjer for Nordatlantisk turisme
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
FING
View project
Faroe Islands, Iceland
North Atlantic Energy Network
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
CO2 neutral ø
View project
Faroe Islands, Iceland, Norway
Rent hav
View project
Faroe Islands, Iceland, Greenland
Transatlantisk café
View project