Tilbage til nyheder
26/04-2024

From Sisimiut to Edinburgh to Quebec: A Journey Toward Sustainable Development

Edinburgh, UK (dansk oversættle forneden) – Continuing the successful dialogue initiated at the Sisimiut conference in March 2023, the "NORA – UNESCO Network Conference" convened in Edinburgh on April 26, to further explore the vital role of UNESCO sites in driving place based sustainable development across the North Atlantic and Arctic region.

The conference was marked by insightful presentations, emphasizing the intersection of cultural heritage and place based sustainable development.

Keynote speaker Professor Anne Anderson, Chair of the UK National Commission for UNESCO, highlighted the pivotal role of UNESCO sites in fostering place-based sustainable development, drawing attention to their potential to integrate cultural heritage into contemporary conservation and community engagement efforts.

Kari Evensen Natland, the lead partner of the UNESCO-Trails Project and coordinator for Nordhordland UNESCO biosphere, delivered a compelling case presentation on the challenges and strategies for addressing climate change, biodiversity loss, and local business development.

Further adding to the dialogue, Fía Niclasen from the Nordic Working Group for Biodiversity, and Professor Jane Downes, Director of the UHI Archaeology Institute, presented on the intricate links between cultural environments and biodiversity in the Nordic Region, illustrating the dynamic interplay between human activity and natural heritage.

Highlighting the network's future, Marie-Pierre Olivier and Jean-Philippe L. Messier extended an official invitation to the forthcoming Sisimiut II conference scheduled for October in Quebec, Canada, promising to continue these critical conversations on an even larger scale.

The event also featured a panel debate with Angus Robertson, Scottish Cabinet Secretary, Høgni Hoydal, Faroe Islands Minister of Foreign Affairs, Industry and Trade, along with Jean Philippe Messier and Anne Anderson. During the debate, panelists reiterated their commitment to the Sisimiut Network's goals and the importance of ongoing cooperation to tackle shared challenges.

Minister Høgni Hoydal expressed enthusiasm for the Sisimiut Network's ambitions, announcing his intention to attend the upcoming Sisimiut II conference in Quebec. He committed to engaging authorities, government, and stakeholders in the Faroe Islands to become active partners in the initiative. Angus Robertson highlighted the valuable Scottish experience with UNESCO heritage sites and the UNESCO trail structure, expressing optimism about how Scottish participation could contribute significantly to the ongoing efforts.

The Edinburgh conference underscored the collective enthusiasm for sustainable practices and strategic partnerships, with stakeholders across government levels expressing strong support for the initiatives discussed. The day concluded with reaffirmed commitments to engage with the Nordic Council of Ministers and other partners at the upcoming Arctic Circle Assembly and the Sisimiut II conference, ensuring the momentum from Edinburgh continues to drive impactful change across the region.

The event was organized by the Sisimiut UNESCO Network, NORA, and the Northern Europe and Arctic Team of the Scottish Government, underscoring a collaborative effort to address regional and global environmental challenges.

DANSK OVERSÆTTELSE EFTER BILLEDERNE

Fra Sisimiut til Edinburgh til Quebec: En rejse mod bæredygtig udvikling

NORAs konference i Edinburgh om UNESCO-samarbejde på tværs af Nordatlanten, byggede på konferencen i marts 2023 om UNESCO-sites i regionalt bæredygtigt udviklingsperspektiv. Konferencen i Edinburgh fokuserede på den vigtige rolle, som UNESCO-sites spiller i forhold til stedbaseret bæredygtig udvikling på tværs af Nordatlanten og Arktis.

Præsentationerne understregede sammenfletningen af kulturarv og stedbaseret bæredygtig udvikling.

Keynote Speaker Professor Anne Anderson, formand for den britiske nationalkommission for UNESCO, fremhævede den afgørende rolle, som UNESCO-sites spiller og henviste til potentialet til at integrere kulturarv i moderne indsatser for bevaring og engagement i fællesskaber.

Kari Evensen Natland, lead-partner i UNESCO-Trail projektet og koordinator for Nordhordland UNESCO-biosfære, talte om udfordringerne og strategierne i forhold til klimaændringer, tab af biodiversitet og lokal erhvervsudvikling.

Yderligere tilføjede til dialogen præsenterede

Fía Niclasen fra den Nordiske Arbejdsgruppe for Biodiversitet, og Professor Jane Downes, direktør for UHI Arkæologiinstituttet, talte om de komplekse forbindelser mellem kulturelle miljøer og biodiversitet i Norden, og illustrerede det dynamiske samspil mellem menneskelig aktivitet og naturlig arv.

Med fokus på netværkets fremtid udstedte Marie-Pierre Olivier og Jean-Philippe L. Messier en officiel invitation til den kommende Sisimiut II-konference, der er planlagt til oktober i Quebec, Canada, og lovede at fortsætte disse vigtige samtaler i endnu større skala blandt politiske beslutningstagere.

Arrangementet omfattede også en paneldiskussion med Angus Robertson, skotsk minister for Constitution, External Affairs and Culture, Høgni Hoydal, Færøernes minister for udenrigsanliggender, industri og handel, sammen med Jean-Philippe Messier og Anne Anderson. Under debatten gentog paneldeltagerne deres forpligtelse til Sisimiut-netværkets mål og vigtigheden af løbende samarbejde for at arbejde med fælles udfordringer.

Minister Høgni Hoydal udtrykte begejstring for Sisimiut-netværkets ambitioner og annoncerede sin hensigt om at deltage i den kommende Sisimiut II-konference i Quebec. Han lovede at engagere myndigheder, regering og interessenter på Færøerne til at blive aktive partnere i initiativet. Angus Robertson fremhævede den værdifulde skotske erfaring med UNESCO-arvssteder og UNESCO-trailstrukturen og udtrykte optimisme om, hvordan skotsk deltagelse skal bidrage betydeligt til de igangværende bestræbelser.

Edinburgh-konferencen understregede fælles støtte for bæredygtige praksisser og strategiske partnerskaber med tværfaglige og -sektorelle interessenter. Der herskede enighed om at søge samarbejde i Nordisk sammenhæng samt andre partnere ved den kommende Sisimiut II-konference og Arctic Circle Assembly og således sikre, at momentum fra Edinburgh fortsætter med at drive betydningsfulde ændringer på tværs af regionen.

Arrangementet blev organiseret af Sisimiut UNESCO-netværket, NORA, og det nordlige Europa og Arktis-teamet i den skotske regering, hvilket understreger en samarbejdsindsats for at tackle regionale og globale miljøudfordringer.

Arrangementet blev organiseret af Sisimiut UNESCO-netværket, NORA, og det nordlige Europa og Arktis-teamet i den skotske regering, hvilket understreger en samarbejdsindsats for at tackle regionale og globale miljøudfordringer.

13/05-2024
Lars Abelsen vandt Arctic Young Chef 2024 i Ilulissat
26/04-2024
From Sisimiut to Edinburgh to Quebec: A Journey Toward Sustainable Development
24/04-2024
North Atlantic Youth Blue Innovation Camp
05/04-2024
Arctic Young Chef kommer til Ilulissat
18/03-2024
Andrés Björgvinsson skal repræsentere Island i Arctic Young Chef konkurrencen
15/03-2024
Kokkekonkurrencen starter i morgen
14/03-2024
Nordens dag arrangement på Færøerne 23. marts 2024