Tilbage til nyheder
04/05-2023

Mikroalger som led i proteinproduktion

MAPAC projektet vil udvikle og opskalere brugen af mikroalger i foderproduktion. Ved sidste ansøgningsrunde støttede NORAs komite projektet med DKK. 500.000

Det NORA støttede projekt MAPAC vil arbejde med at udvikle og opskalere brugen af mikroalger i foderproduktionen og i et videre perspektiv også til human næring samt til medicin.

Det er den norske erhvervsklynge indenfor akvakultur NCE Aquaculture, der leder projektet. Projektleder er Ann Cecilie Ursin Hilling. I forbindelse med bevillingen udtaler hun:

 "Vi ønsker med prosjektet å tilegne oss mer kunnskap om produksjon av mikroalger og mulighetene for å kunne benytte mikroalgeproduksjon som en del av fremtidens behov for fórråvarer både til produksjon av marint og terrestrisk protein samt til mennesker. Vi må i fremtiden enda lengre ned i produksjonskjeden for å klare hente ut potensialet for å gi mat til verden med mindre bruk av energi.

Det forskes i dag enormt mye på mikroalger og vi har så vidt begynt å skrape i overflaten på hvilket potensiale mikroalger har for fremtiden. Noen alger har man klart å få til produksjon på og man ser at produktene ut fra disse er svært rene og høyt verdsatt.

I prosjektet MAPAC har vi knyttet til oss et konsortie som er svært spennende og vi vil med prosjektet bygge på et nordisk nettverk der man kan få samlet det ypperste av ekspertise innenfor mikroalger og med mål om å kunne løfte produksjon av mikroalger høyere opp på agendaen. Dette ønsker vi igjen skal gi verdiskapning i hele Norden og bidra til en mer sirkulær økonomi og gi oss mulighet til å produsere råvarer av høy verdi selv."

Læs mere om hvordan du søger om støtte til et nordatlantisk samarbejdsprojekt i vores guide til projektstøtte.

08/02-2024
Webinar: Hvordan søger jeg støtte?
16/01-2024
Så er ansøgningsskemaet åbent - frist 4. marts 2024
11/01-2024
Webinar om støtte fra NORA
04/01-2024
NORAs nye komiteleder ser frem til at styrke samarbejdet
02/01-2024
NORA på Jobmatch
20/12-2023
To spændende tilbud til unge entreprenører
20/12-2023
NORTH ATLANTIC YOUTH BLUE INNOVATION CAMP