Tilbage til nyheder
04/05-2023

Mikroalger som led i proteinproduktion

MAPAC projektet vil udvikle og opskalere brugen af mikroalger i foderproduktion. Ved sidste ansøgningsrunde støttede NORAs komite projektet med DKK. 500.000

Det NORA støttede projekt MAPAC vil arbejde med at udvikle og opskalere brugen af mikroalger i foderproduktionen og i et videre perspektiv også til human næring samt til medicin.

Det er den norske erhvervsklynge indenfor akvakultur NCE Aquaculture, der leder projektet. Projektleder er Ann Cecilie Ursin Hilling. I forbindelse med bevillingen udtaler hun:

 "Vi ønsker med prosjektet å tilegne oss mer kunnskap om produksjon av mikroalger og mulighetene for å kunne benytte mikroalgeproduksjon som en del av fremtidens behov for fórråvarer både til produksjon av marint og terrestrisk protein samt til mennesker. Vi må i fremtiden enda lengre ned i produksjonskjeden for å klare hente ut potensialet for å gi mat til verden med mindre bruk av energi.

Det forskes i dag enormt mye på mikroalger og vi har så vidt begynt å skrape i overflaten på hvilket potensiale mikroalger har for fremtiden. Noen alger har man klart å få til produksjon på og man ser at produktene ut fra disse er svært rene og høyt verdsatt.

I prosjektet MAPAC har vi knyttet til oss et konsortie som er svært spennende og vi vil med prosjektet bygge på et nordisk nettverk der man kan få samlet det ypperste av ekspertise innenfor mikroalger og med mål om å kunne løfte produksjon av mikroalger høyere opp på agendaen. Dette ønsker vi igjen skal gi verdiskapning i hele Norden og bidra til en mer sirkulær økonomi og gi oss mulighet til å produsere råvarer av høy verdi selv."

Læs mere om hvordan du søger om støtte til et nordatlantisk samarbejdsprojekt i vores guide til projektstøtte.

15/05-2023
Samarbejdsaftale med Orkney Islands
04/05-2023
Mikroalger som led i proteinproduktion
13/04-2023
NORA projekt vil sikre blåhvillingsbestanden
23/03-2023
Nordens dag 2023
19/03-2023
Vellykket UNESCO-konference i Sisimiut, Grønland
14/03-2023
Halla Nolsøe Poulsen bliver NORAs nye direktør
06/03-2023
Uldvandreture går ind i afsluttende projektår