Tilbage til nyheder
19/08-2022

Støtte til samarbejdsprojekter i Nordatlanten

 • Mynd: Frosti Gislason

Nu kan du søge om støtte til dit nordatlantiske samarbejdsprojekt. Ansøgningsfristen er 3. oktober.

NORA åbner nu for ansøgninger om samarbejdsprojekter i Nordatlanten. NORA - Nordisk Atlantsamarbejde støtter projekter med partnere fra mindst to af de fire medlemslande Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge (Fylkerne fra Rogaland i syd og nord til Troms og Finnmark). Næste ansøgningsfrist er mandag 3. oktober 2022 (04.10.2022, kl. 03:00 GMT).

Nordisk Ministerråd har en vision om at Norden inden 2030 skal være verdens mest integrerede, grønne og socialt bæredygtige region. Projekter som søger om støtte bør forholde sig til den nordiske vision, som igen bygger på FNs 17 verdensmål. NORA strategien for årene 2021-2024 konkretiserer disse strategiske dokumenter i en nordatlantisk kontekst til disse seks temaer:

NORA ser gerne ansøgninger, som fokuserer på et eller flere af følgende temaer:

 • Bioøkonomi: NORA ser gerne projekter, som fokuserer på bæredygtig udnyttelse af både landbaserede og marine ressourcer. Det kan f.eks. være projekter, som fokuserer på innovative verdikæder, nye råvarer og produkter, kortrejst mad, nordatlantisk gastronomi som bygger på bæredygtig udnyttelse af de lokale ressourcer eller lignende projekter.
 • Bæredygtig turisme: Bæredygtig turisme kan være med til at udvikle et turisterhverv, der kan være med til at opbygge lokalt erhverv og lokal indtjening. Projekter som fokuserer på fremtidens turismeindustri vil have særlig prioritet.
 • Cirkulær økonomi: Cirkulær økonomi udnytter naturressourcer og produkter effektivt og så længe som mulig i et kredsløb hvor mindst mulige ressourcer går tabt. NORA prioriterer projekter inden cirkulær økonomi som også omfatter kommunesamarbejde på tværs af landegrænser.
 • Transport: Samarbejde om bedre og grønnere transportløsninger, som knytter landene og regionerne tættere sammen. I lys af regionens store havområder vil NORA prioritere projekter der arbejder for en overgang til grønnere og mere fornybare energikilder i maritim transport.
 • Energi: Fokus på at udvikle rurale, fornybare og elektrificerede løsninger som sikrer en stabil og gunstig energitilgang for befolkningen i Nordatlanten. NORA vil specielt prioritere projekter som har stedsspecifikke energiløsninger som ikke er afhængige af adgang til et større forsyningsnet.
 • Lokalsamfund: Den vigtigste faktor for at trives hvor man bor er at have gode lokaltilbud. Dette bidrager til at forhindre fraflytning og øge tilflytning. NORA ønsker samarbejdsprojekter som arbejder for større inkludering af ungdom i lokaldemokratiet.
 • Ernæringsrelaterede projekter i tidlig fase: NORAs projektstøtte retter sig mod ernæringsrelaterede projekter i en tidlig fase. Rene kultur- og forskningsprojekter omfattes ikke af denne ordning. 

VURDERINGSKRITERIER

NORAs komite tager suverænt beslutning om hvem modtager støtte, baseret på en indstilling fra NORAs sekretariat. Vurderingen er baseret på følgende kriterier:

 • Relevans for de syv prioriterede temaer og regionens behov
 • Projektets gennemførbarhed
 • Nytænkning og innovative bidrag til regionen
 • Partnersammensætning og partnernes bidrag til projektet
 • Nordisk nytte
 • Realistisk og transparent budget
 • Hvordan eventuelle resultater fra projekterne kan bruges videre

FORMELLE KRAV TIL NORA-FINANSIEREDE PROJEKTER

 • Mindst to partnere, fra mindst to af NORAs fire lande
 • Minimum 50 % egenfinansiering
 • Støtte fra NORA kan ikke overstige DKK 500.000 per år, og DKK 1.500.000 over tre år
 • NORA skal kunne præsentere hovedresultaterne fra projektet på sine platforme

Hvis projektet ikke opfylder disse fire grundlæggende krav, kan ansøgningen blive administrativt afvist af NORAs sekretariat før behandling i komiteen.

Ansøgningen skal indsendes gennem NORAs digitale ansøgningsskema: 

Dansk sprogversion

Engelsk sprogversion

PROCES

NORA behandler ansøgninger om projektstøtte to gange per år. Ansøgningsfristen er altid første mandag i marts og oktober. Første ansøgningsrunde afsluttes med komitéens beslutning i juni, og anden ansøgningsrunde afsluttes med komiteens beslutning i november/december. Ansøgerne vil kort tid efter beslutningen få orientering om udfaldet, og opstart af projektet kan derfor ikke være før henholdsvis 1.juli og 1.januar.

 

MERE INFORMATION

På NORAs hjemmeside finder du en komplet guide til projektstøtte for NORA-finansierede projekter, som inkluderer både ansøgningsprocedure, rutiner i løbet af projektet og krav til slutrapportering.

ANDRE LINK:

15/05-2023
Samarbejdsaftale med Orkney Islands
04/05-2023
Mikroalger som led i proteinproduktion
13/04-2023
NORA projekt vil sikre blåhvillingsbestanden
23/03-2023
Nordens dag 2023
19/03-2023
Vellykket UNESCO-konference i Sisimiut, Grønland
14/03-2023
Halla Nolsøe Poulsen bliver NORAs nye direktør
06/03-2023
Uldvandreture går ind i afsluttende projektår