Aktiviteter

NORA-konferanser

Konferanser er en fremtredende aktivitet innen NORAs agendasettende virksomhet. De er arenaer hvor NORA setter fokus på viktige temaer innenfor strategiprogrammets prioriterte innsatsområder. Konferansene gir anledning til å bringe sammen relevante interessenter fra hele regionen med inspirerende bidragsytere utenfra, løfte opp nye ideer og diskutere regionens felles utfordringer og muligheter.

Da det er aktuelt følger NORA konferansene opp, enten med oppfølgende aktiviteter eller ved å gi særlig prioritet til prosjekter innenfor konferansenes temaer i etterfølgende prosjektansøkningsrunder.