Tilbage til nyheder
19/11-2020

COVID-19 og NORDEN – Krisehåndtering og samarbejde

  • Billede af flere nordiske politikere | Mynd: norden.org

Formandskabet i Nordisk Ministerråd 2020 arrangerer digital paneldebat om det nordiske samarbejde og håndteringen af COVID-19 krisen i Norden.

Som del af Danmark, Færøerne og Grønlands formandskab i Nordisk Ministerråd 2020 arrangerer formandskabet en digital paneldebat om COVID-19 krisen, nordisk samarbejde og håndtering.

Den aktuelle krise har sat sine dybe spor i vores samfund og har sat de nationale myndigheder, sundhedsvæsener, erhverv og enkeltpersoner i Norden under et enormt pres. COVID-19 krisen har også påvirket det nordiske samarbejde.

Der findes ingen drejebog for håndteringen af den aktuelle krise og nordiske regeringer og parlamentarikere har været nødt til at finde nye løsninger på uforudsete udfordringer. Der er samarbejdet og udvekslet erfaringer på mange områder, men der er også opstået grænsehindringer og der er grund til at se på hvor samarbejdet kan styrkes.

Hvordan har vi håndteret krisen i Norden indtil videre? Hvilke konsekvenser har krisen haft og hvilke konsekvenser kan den få for det nordiske samarbejde? Og hvordan kan det nordiske samarbejde bruges til at håndtere kriser af denne slags?

Disse spørgsmål stiller vi de nordiske samarbejdsministre, og at tager hul på diskussionen om mulighederne for samnordisk krisehåndtering indtil videre og fremover.

Færøernes samarbejdsminister, Kaj Leo Holm Johannesen, byder velkommen og debatten ledes af moderatorerne Jákup Sørensen, rådgiver ved NORA, og Ingi Samuelsen, journalist og sekretær for Foreningen Norden på Færøerne.

Dr. Hans Kluge, europæisk direktør i WHO, Dr. Pál Weihe, overlæge, professor og rådgiver, og Lasse Ilkka, MD, seniorrådgiver og medlem af Nordisk sundhedsberedskabsgruppe, Svalbardsgruppen, vil give indledende indlæg om emnet og sætte rammen for diskussionen.

Derefter vil de nordiske samarbejdsministre deltage i et diskussionspanel, hvor de vil få mulighed for at svare på spørgsmål fra Nordisk Råds præsidium, moderatorerne, publikum og hinanden om den nordiske håndtering af COVID-19 og hvordan det nordiske samarbejde kan bruges fremadrettet til krisehåndtering.

For at følge med i den digitale paneldebat, som finder sted fredag den 27. november 2020 kl. 13.00 – 14.30 (CET), bedes du registrere dig her.

Ved tilmelding til arrangementet registreres din e-mailadresse, hvortil du vil få tilsendt et link til deltagelse dagen inden arrangementet. Sproget er skandinavisk, med indlæg på engelsk og skandinavisk.

På vegne af Formandskabet i Nordisk Ministerråd 2020
Kaj Leo Holm Johannesen
Samarbejdsminister på Færøerne

 

Billede: norden.org

19/11-2020
COVID-19 og NORDEN – Krisehåndtering og samarbejde
12/10-2020
Stor interesse for nordatlantisk samarbeid
11/08-2020
NORAs årsrapport for 2019 er tilgjengelig
16/06-2020
Transport- og tareprosjekter mottar NORA-støtte
03/06-2020
Nordatlantisk hackathon ga spennende resultater
06/05-2020
Nordatlantiske prosjekter siste 10 år
03/01-2020
NORA vil bygge bro vestover