Tilbage til nyheder
12/10-2020

Stor interesse for nordatlantisk samarbeid

5.oktober gikk fristen ut for å søke prosjektstøtte fra NORA. 27 søknader innen en rekke temaer kom sekretariatet i hende, og nå starter jobben med å vurdere dem.

2020 har vært en stor utfordring for samarbeidsmulighetene i Nordatlanteren, med lockdown, reisekarantene og mange oppsigelser. Det var derfor knyttet spenning til hvordan de mange innovative kreftene i NORA-regionen kom til å respondere på denne spesielle situasjonen. Med en fordobling i antallet søknader i forhold til årets første søknadsrunde, kan vi trygt si at mange har kastet seg rundt og fortsatt ønsker et bredt nordatlantisk samarbeid velkommen.

Hovedpartnerne i de 27 søknadene sprer seg over både Grønland, Island, Færøyene og Kystnorge. Turisme og marine ressurser stikker seg ut som de mest populære temaene, men søknadene viser et variert innhold og nedslagsfelt. Prosjektstøtte fra NORA kan være en viktig start for å bygge opp et felles miljø og samarbeid som videre kan utvikle seg til å skape arbeidsplasser i hele regionen.

Nå skal sekretariatet og NORAs komité vurdere hvem som mottar støtte, og beslutningen tas av komitéen i slutten av november. Søkerne vil bli orientert om komitéens beslutning kort tid etter det.

19/11-2020
COVID-19 og NORDEN – Krisehåndtering og samarbejde
12/10-2020
Stor interesse for nordatlantisk samarbeid
11/08-2020
NORAs årsrapport for 2019 er tilgjengelig
16/06-2020
Transport- og tareprosjekter mottar NORA-støtte
03/06-2020
Nordatlantisk hackathon ga spennende resultater
06/05-2020
Nordatlantiske prosjekter siste 10 år
03/01-2020
NORA vil bygge bro vestover