Til baka í fréttir
12/10-2020

Stor interesse for nordatlantisk samarbeid

5.oktober gikk fristen ut for å søke prosjektstøtte fra NORA. 27 søknader innen en rekke temaer kom sekretariatet i hende, og nå starter jobben med å vurdere dem.

2020 har vært en stor utfordring for samarbeidsmulighetene i Nordatlanteren, med lockdown, reisekarantene og mange oppsigelser. Det var derfor knyttet spenning til hvordan de mange innovative kreftene i NORA-regionen kom til å respondere på denne spesielle situasjonen. Med en fordobling i antallet søknader i forhold til årets første søknadsrunde, kan vi trygt si at mange har kastet seg rundt og fortsatt ønsker et bredt nordatlantisk samarbeid velkommen.

Hovedpartnerne i de 27 søknadene sprer seg over både Grønland, Island, Færøyene og Kystnorge. Turisme og marine ressurser stikker seg ut som de mest populære temaene, men søknadene viser et variert innhold og nedslagsfelt. Prosjektstøtte fra NORA kan være en viktig start for å bygge opp et felles miljø og samarbeid som videre kan utvikle seg til å skape arbeidsplasser i hele regionen.

Nå skal sekretariatet og NORAs komité vurdere hvem som mottar støtte, og beslutningen tas av komitéen i slutten av november. Søkerne vil bli orientert om komitéens beslutning kort tid etter det.

23/03-2021
Nordatlantisk ungdomshackathon ga nye ideer til regionen
11/03-2021
Har du sendt søknad om prosjektstøtte?
24/02-2021
Transatlantisk hackathon om helse og turisme
22/01-2021
Funding for North Atlantic collaboration projects
15/01-2021
Støtte til samarbeidsprosjekter i Nord-Atlanteren
12/01-2021
Jákup Mørkøre ny formand for NORA
09/12-2020
Tre ungdomsinitiativer modtager støtte fra NORA