Aktiviteter

High-level panel chaired by Høgni Hoydal, Minister of Fisheries of the Faroe Islands. Photos by Federico Peltretti.

LARGE OCEAN NATIONS FORUM OM BLÅ VEKST

LES HELE KONFERANSERAPPORTEN HER

Som en del av det danske presidentskapet i Nordisk ministerråd i 2015, overtok det færøyske fiskeridepartementet ansvaret for et treårig presidentskapsprogram med tittelen Vekst i den blå bioøkonomien. I 2016 signerte NORA en kontrakt med Fiskeridepartementet for gjennomføring av de to siste prosjektene i programmet, hvorav ett ble Large Ocean Nations Forum om blå vekst.

Forumet ble organisert av Færøyene, Nordisk ministerråd og NORA i tett samarbeid med FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) og Samveldesekretariatet. Det ble arrangert 2.-4. oktober 2017 i St. George's Bay på Malta.

Du kan lese forumprogrammet her

Målet med forumet var å tillate substansielle diskusjoner om muliggjørende faktorer og barrierer for blå vekst og erfaringsutveksling mellom store havnasjoner i et globalt perspektiv. Den bygde på FNs verdensmål 14 og et besøk av fiskeriministeren på Seychellene på Færøyene for en konferanse i 2015. Et uformelt møte mellom flere fiskeriministre under besøket fremhevet at det er mange felles utfordringer og kjennetegn mellom disse store havnasjonene over hele kloden.

 

Temasesjoner med sammenlignbare saker fra hele verden formet forumet. Det ble også arrangert en Blå mote for blå vekst-sesjon. Hovedformålet med de tematiske sesjonene var å utveksle praktiske og politikkrelevante erfaringer om hva som har og ikke har fungert, og utforske årsakene til det. Dette skal bidra til å utvikle en bedre forståelse av hvordan beslutningstakere kan skape "muliggjørende betingelser" for blå vekst.

De deltakende nasjonene var Cabo Verde, Færøyene, Grønland, Grenada, Island, Malta, Mauritius, Norge, Papua Ny-Guinea, Sao Tome og Principe, Seychellene og Vanuatu.