OM NORA

NORA Handlingsplan 2023

Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) bidrager til grøn, konkurrencedygtig og socialt bæredygtig udvikling i Nordatlanten ved at stimulere og iværksætte samarbejde mellem relevante aktører i den nordatlantiske del af Norden. NORA understøtter regionalsektorens konkrete handlingsplan for Vision 2030. NORAs strategiprogram for årene 2021 – 2024 bekræfter NORA som en projektstøttende, agendasættende og allianceskabende organisation, og strategien udpeger de tematiske prioriteringer for samarbejdet.

NORAs Handlingsplan identificerer og konkretiserer aktiviteter, som planlægges gennemført i 2023. Dette er tredje handlingsplan i indeværende strategiperiode. Island har lederskabet i NORA i 2023 og har som del af deres lederskab valgt at sætte fokus på ungdom og blå bioøkonomi.

1. Ansøgninger i to runder

Projektstøtten er et vigtigt redskab for NORA i arbejdet med at nå målsætningerne i strategien og regionalsektorens handlingsplan for Vision 2030. Projekterne, som støttes, er en vigtig del av NORAs kontaktflade mod aktørerne. Ansøgningsfrister vil være henholdsvis primo marts 2023 og primo oktober 2023. NORA vil i god tid inden fristernes udløb gennemføre webinarer for potentielle ansøgere, ét på skandinavisk og ét på engelsk.

2. Blå bioøkonomi og unge

NORA vil afholde et innovationsarrangement for regionens unge med temaet Blå Bioøkonomi. Eventen afholdes i Vestmanneyjar i oktober 2023.

3. Nordatlantisk Kystkultur

Dette er et projekt under Nordatlantisk Udviklingsstrategi [1] (NAUST). NORA tager initiativ til en konkurrence mellem unge gastronomer og madentusiaster i regionen. Udgangspunkt tages i lokale råvarer og den lokale gastronomiske scene. Der forventes gennemført lokale konkurrencer med en afsluttende finale som en del af Bodø24 [2] initiativer. Der vil desuden blive afsøgt om det er muligt at kombinere dette med allerede pågående eventer og der afsøges om der muligvis kan skabes netværk mellem disse eventer. Der vil også være mulighed for, i kombination med fokus på gastronomi, også at gennemføre mere traditionelle kulturaktiviteter, der tager sit udgangspunkt i begrebet kystkultur.

4. Bæredygtig Havøkonomi

Dette er et projekt under NAUST. Alliancen med Fiskerisamarbejdet i Nordisk Ministerråd og Nordic Innovation fortsætter i 2023. Som ny deltager i alliancen indtræder det islandske formandskab i Nordisk Ministerråd (NMR). Drøftelserne for aktiviteter i 2023 vil tage udgangspunkt i det islandske formandskabsprogram samt rapporteringen fra Nordisk Havkonference.

5. NORAs ungdomsinitiativ

NORA søger at involvere ungdom i alle vore initiativer. I tillæg vil NORA forberede egne ungdomsaktiviteter. NORA vil støtte netværksdannelse mellem unge i NORA-regionerne ved f.eks. at muliggøre deltagelse i diverse ungdomsprojekter, -eventer og -initiativer, som kan være med til at skabe relevante netværk. Formålet er at 1) knytte værende lokale initiativer og netværk sammen med deltagelse fra alle regionerne, 2) skabe arenaer, hvor ungdom kan udøve reel påvirkning på beslutninger, som fattes af lokale, regionale og nationale myndigheder, og 3) identificere ungdomsorganisationer og -netværk i regionen.

6. Maritim transport  

Arbejdet med netværket af maritime uddannelsessteder fortsætter, nu under ledelse af den færøske maritime uddannelse: Vinnuháskúlin (Centre of Maritime Studies and Engineering). Formålet med netværket er at sikre formidling af viden om den grønne omstilling i den maritime sektor til kommende officerer i den maritime sektor

7. Konference om UNESCO-sites

NORAs konference ”UNESCO-sites i regionalt bæredygtigt udviklingsperspektiv” sætter fokus på de muligheder, som UNESCO-designationer kan bringe til lokalbefolkningen i områder med verdensarv, geoparker og biosfæreområder m.m., som alle kan ses som drivere til bæredygtig udvikling i de berørte områder. Konferencen afholdes i Sisimiut d. 14-15 marts. Det forventes, at konferencen vil bidrage til fremtidigt samarbejde indenfor verdensarv i NORA-regionen og gerne endnu videre gennem fælles projektinitiativer. Den afsluttende workshop er med til at definere det fremtidige potentiale for konferencen.

8. Samarbejdet med Naboerne i Vest

Nordisk Ministerråd har siden 2004 og i særdeleshed siden 2009 prioriteret samarbejdet med Nordens naboer i vest, især Canada, Maine i USA og Skotland. NORA har og har haft en del samarbejde med vestlige naboer i perioden siden 2009. Aktuelt er fokus mod Skotland og Maine.

Skotland: Arbejdet med at etablere tættere kontakt med regioner i Skotland fortsætter, hvor især Orkney Islands Council har vist stor interesse for samarbejde. Dette samarbejde tager form i løbet af 2023, i første omgang omkring at inddrage skotter i NORA-projekter. NORA vil også være åben for samarbejde med andre dele af Skotland, især Shetlandsøerne og Hebriderne.

Maine: NORA har genetableret kontakt til Maine International Trade Center, som har udtrykt umiddelbar interesse for at samarbejde med NORA, men parterne må drøfte nærmere hvad og hvordan samarbejdet bør udvikles. Men i første omgang er det aftalt at involvere NORA i Seaweed konferencen i Maine i september 2023.

9. Eksternt finansierede projekter

NORA har accepteret at være forvaltningsorgan for et nyt energiprojekt (feasibility study): Hydrogen fra grøn overskudsenergi i isolerede områder til lokal hav- og landbaseret transport. Den Færøske Miljøstyrelse er projektleder, og Nordisk Energiforskning har bevilget støtte til projektet.[1] Formålet med NAUST er at uddybe det nordiske samarbejdsprogram for regional udvikling og planlægning, og er kundskabsgrundlag for videre udvikling i regionen, som dækker Færøerne, Grønland, Island og Kyst-Norge. Strategien tager udgangspunkt i FNs bæredygtighedsmål og skal vise retning og være vejledende for det nordatlantiske samarbejde.


[2] I 2019 godkendte EU, at Bodø skulle blive Europæisk kulturhovedstad i 2024. Bodø2024 er navnet på organisationen, som skal realisere planerne om en Europæisk kulturhovedstad i Bodø og Nordland.