Nora

Handlingsplan 2020

NORA skal bidrage til bæredygtig udvikling i Nordatlanten gennem at stimulere og iværksætte samarbejde mellem relevante aktører i det nordatlantiske Norden. For at udfylde denne rolle identificerer strategiprogrammet 2017 – 2020 NORA som en projektstøttende, agendasættende og allianceskabende organisation, og definerer de tematiske prioriteringer for samarbejdet.

Indeværende handlingsplan konkretiserer strategiens målsætninger til en række indsatser som planlægges gennemført i løbet av 2020, som den sidste handlingsplan i strategiperioden. Norge har formandskabet i NORA i 2020. Norge har valgt Grøn energi som formandskabets prioritet i 2020.

1. Prosjektstøtte i to søknadsrunder

Projektstøtten er et vigtig redskab for NORA i arbejdet med at nå målsætningerne i strategien. Projekterne som støttes er i tillæg en vigtig del av NORAs kontaktflade mod aktørerne og aktiviteterne indenfor strategiens prioriterede indsatsområder i regionen.

Komiteen har bestemt at det skal gennemføres to ansøgningsrunder hvert år, en om foråret og en om efteråret.

Udlysningmaterialet til projektansøgninger vil genspejle Norges prioritet.

2. Grøn maritim industri

I henhold til Norges prioritet om Grøn energi vil NORA arrangere en konference om grønne løsninger inden for det maritime område i samarbejde med andre relevante aktører og partnere på det maritime område.

3. North Atlantic Data Challenge

North Atlantic Data Challenge skal være en innovations konkurrence for studenter med fokus på digitale løsninger på en givet problemstilling eller udfordring, udviklet i samarbejde med erhvervsaktører. Arrangementet skal samle studenter i alderen 18-30, og gennemføres i samarbejde med en række relevante partnere, herunder partnere fra Nordens vestlige naboer, Canada, Skotland og USA.

4. Ny strategi

NORA skal have ny strategi gældende i fire år fra 2021. Statsministrenes vision 2030 og NAUST strategien kommer at spille en væsentlig rolle i strategiudviklingen.

5. Eksternt finansierede projekter 2020

NORAs hovedsekretariat er bliver involveret i flere eksterne finansierede aktiviteter i 2020.

  • LON 2 afholdes 23-30 august 2020 på Færøerne. NORA står for overordnet koordination og er også projektleder på Blue Fashion Challenge.
  • Danmarks NMR formandskab i 2020. NORA står for koordinationen av den færøske del af formandskabet.
  • NORA bliver forvaltningsorgan for projektet ”Grøn energi i isolerede områder” under det danske formandskab.
  • NORA er projektleder på projektet NordMar Havne i det islandske formandskab 2019. 2020 er projektets år 2