Aktiviteter

Resources

LINK_1Sites for Sustainable Development: Realizing the Potential of UNESCO Designated Sites to Advance Agenda 2030 (2022)

LINK_2 - Verdensarven som grunnlag for næringsutvikling: Potensial for utvikling av arbeidsplasser innen bygg og anlegg og reiselivs- og opplevelsesnæringernepå Rjukan (2017)

LINK_3 - Verdensarv i Norden: presentation af Allan Sande, professor i sosiologi ved universitetet i Nordland, Norge  (2014)

LINK_4Kulturarv som varer: Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet 2006–2010 (Riksantikvaren, 2011)

LINK_5Aktivera natur och kulturarv: för hållbar utveckling och tillväxt (TemaNord 2011:526)

LINK_6 - The National Value of UNESCO Designations to the UK (June 2020)