Aktiviteter

Tankesmiens anbefalinger

Nordatlantisk tankesmie ble opprettet som en del av oppfølgingen på OECDs Territorial Review of the NORA Region: The Faroe Islands, Greenland, Iceland and Coastal Norway, og drøfter regionale problemstillinger med utgangspunkt i OECD-rapporten.

Tankesmien et tverrfaglig og tverrnasjonalt forum. Den skal bidra til den regionale samfunnsdebatten med ideer og anbefalinger om samarbeid mellom Færøyene, Grønland, Island og Kyst-Norge som kan bidra til å styrke den regionale utviklingen.

Det er åtte medlemmer i Nordatlantisk tankesmie, to fra hvert av landene i det nordatlantiske Norden. De er nominert av medlemmene i NORAs komité, og personene er med i tankesmien i kraft av deres personlige kapasitet. Dette innebærer at de ikke er med som representanter for de organisatoriske interesser de eventuelt representerer i andre sammenhenger. Medlemmene har status som «fritenkere» og leverer uavhengige anbefalinger, som ikke representerer NORAs offisielle synspunkt eller politiske linje.

Den første besetningen av tankesmien leverte fire anbefalinger i perioden 2011-14. Disse bidro til både debatt og konkrete resultater, f.eks. opprettelsen av en felles masterutdannelse i vestnordiske studier mellom universiteter fra alle fire landene i regionen. I 2015 besluttet NORAs komité at en ny besetning skulle nedsettes, og denne prosessen ble ferdigstilt i 2016, når tankesmiens nye besetning gjennomførte sin første sesjon.

Medlemmene av Nordatlantisk tankesmie er:

 • Dennis Holm (Færøyene)
 • Katrin Petersen (Færøyene)
 • Anne Nivíka Grødem (Grønland)
 • Jacob Nedergård Jensen (Grønland)
 • Dóra Hlín Gísladóttir (Island)
 • Vífill Karlsson (Island)
 • Eivind Sommerseth (Norge)
 • Eli Grete Høyvik (Norge)

Bolyst på bygda (2019)

Nordatlantisk mat og Nord-Atlanterens befolkninger (2018)

Felles krav til cruiseindustrien (2017)

Nordatlantiske opplevelser: et program for bæredyktig turisme i utkanten (2016)

Medlemmene av Nordatlantisk tankesmies første besetning var:

 • Hermann Oskarsson (Færøyene)
 • Sonja Jógvansdóttir (Færøyene)
 • Henrik Leth (Grønland)
 • Tine Pars (Grønland)
 • Halla Helgadóttir (Island)
 • Karl Benediktsson (Island)
 • Arne O. Holm (Norge)
 • Frank Aarebrot (Norge)

Næringslivets samfunnsbidrag i NORA-regionen (2014)

Utvid mediesamarbeidet i NORA-regionen (2013)

Attraktive distrikter krever sterke byer (2012)

Kompetanseutvikling i NORA-regionen (2011)