OM NORA

Strategiprogram 2021-2024

NORA (Nordisk Atlantsamarbejde) er en mellemstatslig organisation under Nordisk Ministerråds regionalpolitiske samarbejde. Siden 1996 har NORA arbejdet for at styrke samarbejdet mellem erhvervsaktører og andre aktører i de fire lande i NORA-regionen: Færøerne, Grønland, Island og Kyst-Norge. NORAs overordnede mål er at være med til at skabe en stærk og dynamisk nordatlantisk region, som kendetegnes af stærke og bærekraftige økonomier. De nordatlantiske områder er en integreret del af Arktis. Derfor er nordatlantiske udfordringer samt geografiske og samfundsmæssige forudsætninger de samme som dem, der er gældende for Arktis. Samarbejdet med Nordens naboer i vest, især Canada og Skotland, er at betragte som en naturlig del af samarbejdet i NORA-regionen.

NORA Strategiprogram 2021–2024 er det 4-årige styrende dokument for organisationen. Strategien skal være retningsgivende for NORAs initiativer og aktiviteter, som nedfældes i de årlige handlingsprogrammer.

Læs hele programmet her.