Tilbage til projekter
Støtte:
Tourism
Land:
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
År:
2019, 2018, 2017

Klyngesamarbejder


Formålet med projektet er at udvikle og afprøve modeller for bæredygtig udvikling af lokale klynger i det nordatlantiske område, som til dels er præget af at være geografisk langt væk fra vidensressourcer og at have et begrænset antal virksomheder i samme branchesegment og/eller værdikæde. Der skal udvikles en fleksibel model for succesfuld udvikling af, og samarbejde mellem, lokale/regionale klynger og samtidig sikre en blivende klyngeindsats på tværs af Nordatlanten. Modellen skal kunne adapteres af spirende klyngeintitativer i andre områder i Nordatlanten og på andre felter.

Hovedpartner:

Andre partnere:

  • Sermersooq Business Council (GL)
  • Innovative Oplevelser (NO)
  • Austurbru (IS)

Filer


Støttet andel

DKK 1 500 000