Tilbage til projekter
Støtte:
Maritime
Land:
Faroe Islands, Iceland, Norway
År:
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

NOLICE


Projektet hovedformål er at udvikle en protokol i forbindelse med brug af stenbider som biologisk aflusningsmetode. Den nok største trussel mod opdrætsindustrien i Nordatlanten er angreb af lakselus. I øjeblikket er den primære behandling forskellige slags kemikalier, men flere af disse er blevet nyttesløse, da lusene bliver resistente. Et af alternativ er den såkaldte biologiske aflusning, hvor fisk bliver brugt i kampen. Der er dokumentation for, at flere fiskearter kan bruges. I de nordatlantiske farvande, som om vinteren har meget lave havtemperaturer, er det primært stenbider (Rognkjeks), som kan bruges, da den ikke er så følsom overfor lave temperaturer. Dette projekt vil sikre, at opdrætsindustrien kan få fat i et tilstrækkeligt stort antal fisk ved at opdrætte disse til brug i lakseopdrætsindustrien.

Hovedpartner:

Andre partnere: 

  • Fiskaaling (FO)
  • Nordlaks (NO)
  • Havbúnaðarfelagið (FO)
  • Fjarðarlax ehf (IS)
  • NIVA AS (NO)
  • Hólaskóli (IS)

Sluttrapport


Støttet andel

DKK 1 500 000