Tilbage til projekter
Støtte:
Maritime
Land:
Iceland, Norway
År:
2004

Opdræt af plettet havkat


Prosjektets formål har vært å skape bedre kunnskapsoverførsel rundt oppdrett av flekksteinbit fra Norge til Island. Samtidig har det også vært et mål og kartlegge variasjoner i vekstegenskaper mellom flekksteinbit av ulikt genetisk opphav.
Rapporten beskriver prosessen for å oppnå disse to mål, og konkluderer kort med at flekksteinbit bør være en fiskeart egnet for industriell oppdrett, særlig i de nordligste strøk av NORA-regionen.

Hovedpartner:

  • Akvaplan-niva AS Tromsø v/Albert K. Imsland (NO)

Andre partnere:

  • Hlýri ehf Neskaupstaður (IS)

Sluttrapport

Foto: Emőke Dénes / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)


Støttet andel

DKK