Tilbage til projekter
Støtte:
Maritime
Land:
Faroe Islands, Norway
År:
2003

Udnyttelse af marine biprodukter


Prosjektets formål har vært å utrede potensialet for marine biprodukter og videre iverksette tiltak for å kunne innlemme denne type produksjon i den Nordatlantiske fiskerisektor.
Rapporten er en omfattende analyse, gjennom tekst, bilder og figurer, som tar for seg ulike biprodukters potensiale som salgsvare. Videre viser rapporten til de foreløpige resultater som er oppnådd gjennom produksjonssamarbeid med ulike aktører i NORA-regionen.

Hovedpartner:

  • Maritex A/S Norge v/Egil Olsen (NO)

Andre partnere:

  • H. Konoy (FO)
  • P/F Sandoy Seafood (FO)

Sluttrapport

Foto: Sakurai Midori / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)


Støttet andel

DKK