Tilbage til projekter
Støtte:
Transport
Land:
Faroe Islands, Iceland, Norway
År:
2017, 2016, 2015

Renere havne


Prosjektet er et forprosjekt, som tar sikte på å utvikle et hovedprosjekt rettet inn mot rensing av avløp i fiskebruk, miljøsertifisering av havner og regioner, algeproduskjon og bruk av alger, utnyttelse av biprodukter fra fiskefordeling, og sammenheng mellom miljøarbeid og utnyttelse av biprodukter og avfall. Hensikten er å vise nytteverdien i miljøkrav og hvordan verdiskapning og lønnsomhet kan økes ved å arbeide med miljøkrav.

Hovedpartner:

Andre partnere:

  • Norsk Landbruksrådgivning Lofoten (NO)
  • Syntesa Spf (FO)
  • Fishpro Ehf (IS)

 

Foto: Pixabay.com


Støttet andel

DKK 75 000