Aktiviteter

OECD Territorial Review of the NORA Region

I 2009 og 2010 gennemførte OECD en analyse af NORA-regionen. Den endelige rapport, OECD Territorial Review of the NORA Region: Faroe Islands, Greenland, Iceland and coastal Norway, blev lanceret på Nordatlantens Brygge i København, den 5. april, i forbindelse med NORA REGION CONFERENCE 2011. Publiceringen af rapporten indebærer, at der for første gang foreligger en dybtgående politisk-økonomisk regionsanalyse af Grønland, Færøerne, Island og Kystnorge fra en anerkendt international organisation.

OECD-rapporten identificerer og diskuterer de vigtigste udviklingstrends, udfordringerne og ikke mindst alle de muligheder og kompetencer, som findes i NORA-regionen. Det er derfor NORAs forventning, at OECD-analysen vil bidrage til at definere NORA-landene som en region og skabe grundlaget for en yderligere styrkelse af det indbyrdes samarbejde.

Analysen er gennemført af et team af OECD-eksperter, som de sidste halvandet år har gennemført interviews i de fire NORA-lande, nærlæst statistikker og analyseret baggrundsrapporter. I rapportens anbefalinger lægger OECD blandt andet op til:

  • At der bør udarbejdes en makroregional strategi, som sætter præcise ord på de fælles forventninger til samarbejdsområder og -mål i NORA-regionen. Forbilledet er EUs Østersøstrategi, der som en af verdens første makroregionale strategier fremhæves som et pionerarbejde. OECD lægger op til, at rollen som facilitator for en sådan strategiproces kunne forankres hos NORA.
  • At NORA bør styrke sin rolle som forbindelsesled mellem periferiregioner i det nordlige Europa med tilsvarende regioner i Nordamerika.
  • At styrkelsen af regionale transportnetværk bør have øget fokus for landene i NORA-regionen og for NORA som organisation.

OECD Territorial Review of the NORA Region: Faroe Islands, Greenland, Iceland and coastal Norway kan downloades i pdf-format her.

Dansk oversættelse af OECDs Vurdering og anbefalinger for NORA-regionen kan downloades her.

Grønlandsk oversættelse af OECDs Naliliinerit innersuutigisallu for NORA-regionen kan downloades her.

Den officielle OECD-side om rapporten kan findes her.

Interesserede er også velkommen til at rekvirere et gratis eksemplar af rapporten ved henvendelse til nora@nora.fo.