Tilbage til nyheder
20/06-2023

Støtte til 10 samarbejdsprojekter

NORAs komite bevilligede støtte til 10 samarbejdsprojekter på sommermødet d. 6. juni, der blev holdt d. 6. juni i Flúðir i Island. De 10 projekter fik i alt 2.318.000 DKK i støtte. Heraf er der i alt fire fortsatte projekter.

Projekter

FLEKKSTEINBIT vil arbejde med muligheden for at sikre en ny stamme stamfisk af plettet havkat til opdræt, således at rogn, mælke og yngel kan varetages.

TASTE OF THE NORDIC SHOWCASE tager udgangspunkt i Arktisk matfestival, som har været arrangeret siden 2012. Projekt vil sætte unge kokke fra regionen sammen, så de kan udvikle retter og lære af hinanden, hvilket skal kulminere med en såkaldt showcase.

ICE ATLANTIC YOUTH COMMUNITY vil etablere et bæredygtigt arktisk ungdomsfællesskab, der fremmer tværkulturel forståelse og samarbejde blandt unge i Norge, Island, Grønland og Færøerne. Online og personlige aktiviteter skal fremme iværksætteri, kulturel udveksling og social samhørighed. Projektet vil blive faciliteret af ICE-fællesskabet og vil engagere lokale organisationer, skoler og ungdomsgrupper.

SUSTAINABLE PACKAGING SOLUTION har til formål at hjælpe virksomheder på Færøerne og Grønland med at vælge de mest bæredygtige emballagemuligheder for deres geografiske kontekst og med begrænset affaldshåndteringsinfrastruktur.

SUSTAINABLE BUSINESS ACCELERATOR vil facilitere læring mellem de større grønlandske, færøske og islandske virksomheder, der alle kæmper med de samme bæredygtighedsudfordringer, og at finde relevante tilgange til de vigtigste sektorer i vores region, for at øge deres konkurrenceevne samt deres potentielle positive bidrag til dekarbonisering, cirkulære forretningsmodeller og sociale initiativer. Her vil nye lovkrav om virksomheders bæredygtighed og ESG (Environmental, Social, Governance) være en vigtig komponent.

Fortsatte projekter

SEAMASK er et fortsat projekt, som i sin afsluttende fase forbereder projektet bæredygtig produktion af ansigtsmasker, der er er produceret af skind fra fisk, får og sæl.

TRENDY COD vil bl.a. udvikle nye eller forbedrede spiseklare produkter baseret på traditionel saltfisk og klipfisk ved vidensudveksling og proces- og produktudvikling blandt et konsortium af en lang række nordatlantiske partnere.

ARKTISK NATUR OG UNGDOM vil udvikle stedsbaserede miljøprojekter, der ledes af unge, hvor der fokuseres på at skabe forbindelse til naturen og lære om globale klimaændringer gennem lokal overvågning af arktiske arter. Unge fra kystsamfund vil generere væsentlige og vigtige overvågningsdata, der vil indgå direkte i de løbende videnskabelige overvågningsprogrammer, samt som vigtigt undervisningsmateriale til skoler og ungdomsgrupper.

Forprojekter

DESTILLERITURISME er et forprojekt, der vil undersøge potentialet for at kombinere destilleri med turisme for at skaffe et bedre grundlag under virksomhederne.

NORTH ATLANTIC FUTURE WITH MARINE MAMMALS er et forprojekt, hvor NAMMCO vil undersøge muligheder for produktion af film og undervisningsindhold, der kan uddanne og bevidstgøre unge i Nordatlanten omkring havpattedyr i fortid, nutid og fremtid.

Næste ansøgningsfrist 

NORAs næste ansøgningsfrist er mandag den 1. oktober 2023. Læs mere om hvordan man søger om støtte fra NORA på: https://nora.fo/guide-til-projektstotte. Ansøgningsskemaet åbner ultimo august.

Du kan høre og lære mere om støttemulighederne på webinarer, som NORA tilbyder sidst i august.

01/09-2023
Webinar om projektansøgning
30/08-2023
Så er ansøgningsskemaet åbent
29/08-2023
Ásmundur Guðjónsson siger farvel efter 8 år som direktør for NORA
25/08-2023
Webinar om støtte fra NORA
14/07-2023
Sisimiut Conference Report and Recommendations
27/06-2023
Interreg Aurora besøgte NORA
20/06-2023
Støtte til 10 samarbejdsprojekter