Tilbage til nyheder
12/06-2023

Positiv Nordisk evaluering af NORA

NORAs komitemøde blev afholdt d. 6. juni i Flúðir i Island. Komiteen kunne glæde sig over evalueringens positive konklusioner, der bekræfter betydningen af NORAs virksomhed.

Nordisk Ministerråds embedsmandskomite for regionalpolitik, EK-R, har bestilt evalueringer af samtlige grænsekomiteer, herunder også NORA og temagrupperne. Formålet med evalueringen er at give et overblik over Nordisk Ministerråds aktuelle indsats i det nordatlantiske område med fokus på NORA.

En vigtig del af evalueringen bygger på interviews med EK-R, NORAs komite og medarbejdere samt repræsentanter fra Nordisk Ministerråds sekretariat. Repræsentanter for ca. 10 samarbejdsprojekter interviewet, og professor Gestur Hovgaard ved Grønlands Universitet har fungeret som regional ekspert og rådgiver med særlig viden om samfundsudviklingen i Nordatlanten.

NORAs komite tager evalueringen til efterretning og noterer med tilfredshed, at evalueringens konklusioner fremstår meget positive, og at NORAs virksomhed i hovedtræk fremstår som velfungerende og bidrager til bæredygtig udvikling i Nordatlanten.

Mere konkret konstaterer komiteen at:

  • Det projektstøttende NORA finansierer udviklingsprojekter, der hovedsageligt adresserer udfordringer inden for allerede eksisterende styrkeområder i Vestnorden. Der er fokus på bæredygtig vækst, og projekterne udspringer ofte af de udfordringer og muligheder, der kendetegner de små nordatlantiske lokalsamfund. Projektporteføljen vidner om en stærk forankring i og deltagelse fra hele NORA-området, og resultaterne bidrager til erhvervs- og lokalsamfundsudvikling i området.
  • Det Agendasættende NORA har gennem en række konferencer og events sat dagsordenen for udviklingen i Vestnorden.
  • Det allianceskabende NORA er velkendt i regionen og har dermed et betydeligt netværk, som også når ud til Skotland og Nordamerika.
  • Organisationen NORA fremstår som velfungerende og med en klar tilstedeværelse i hele NORA-området.

Komiteen stiller sig bag evaluatorens forslag om, at den fortsatte proces i udviklingen af NORA bliver gjort i samarbejde med komiteen.

Evalueringen blev udfærdiget i foråret 2023 af den svenske konsulentvirksomhed WSP og Danmarks Teknologiske Institut.

Projektstøtte

Komiteen behandlede også tilsammen 16 projektansøgninger, hvoraf fire var fortsatte projekter. Komiteen bevilligede støtte til 10 ansøgninger til en samlet værdi af DKK 2.318.000.

NORAs næste ansøgningsfrist er mandag den 1. oktober 2023. Læs mere om hvordan man søger om støtte fra NORA på: https://nora.fo/guide-til-projektstotte. Ansøgningsskemaet åbner ultimo august. Du kan høre og lære mere om støttemulighederne på webinarer, som NORA tilbyder sidst i august.

03/07-2024
Konference for nordiske unge i Bodø & Lofoten
25/06-2024
Neural, Nordatlantisk AI Netværk
04/06-2024
Støtte til 11 nordatlantiske samarbejdsprojekter
28/05-2024
Vi søger praktikant
13/05-2024
Lars Abelsen vandt Arctic Young Chef 2024 i Ilulissat
26/04-2024
From Sisimiut to Edinburgh to Quebec: A Journey Toward Sustainable Development
24/04-2024
North Atlantic Youth Blue Innovation Camp