Tilbage til nyheder
23/03-2021

Nordatlantisk ungdomshackathon ga nye ideer til regionen

I en spennende 48 timers konkurranse oppstod i helgen 11 nye ideer til en bedre nordatlantisk region. En digital helsecoach og en digital plattform for bærekraftig turisme dro hjem med seieren.

Arrangementet var organisert av NORA, i samarbeid med partnere i Skottland, Maine og Ontario. Deltakerne ble delt inn i lag på opp til fire personer som over 48 timer skulle finne en god idé en løsning eller produkt for den nordatlantiske region. Digital helse og rural turisme var hovedtemaene.

Vinneridéen innen digital helse handler om en app der de med Irritabel tarmsyndrom (Irritable Bowel Syndrome) kan identifisere spisemønstre, foreslå mat man skal unngå, og dermed også forutse potensialet til gjenoppblussing. Idéen ble utviklet av et lag bestående av Farinaz Fallahpour fra Ontario i Canada, Angela Davidson fra Skotland og Wenxuan Sun fra Norge. Juryens vurdering var at denne løsningen hadde et veldig brukersentrert design som personaliserer rådene og utvider bruken av digital teknologi. Juryen så mye potensiale i å samle inn data i fremtiden, som gjør at de mener produktet kan føre til suksess.

Det internasjonale laget vinner DKK 40.000 og et 12 ukers akselleratorprogram for videreutvikling av idéen.

Les mer om idéen her: https://thinkrural.org/teams-digital-health/team-04 

Bærekraftig turisme for klimabevisste reisende

Rural Roots Network er en digital plattform for bærekraftig turisme, som forbinder miljøbevisste forbrukere med landlige entreprenører som ønsker å bidra til klimatilpasning i Nord-Atlanteren.

Brukerne av plattformen kan velge mellom ulike kuponger for fremtidige reiser til rurale områder, og en del av hvert salg investeres i klimatiltak i områdene de reiser til. I mellomtiden vil forbrukeren kunne nyte håndverksvarer fra det aktuelle området, og tilfredsheten med å bidra til gårdenes bærekraftsoppdrag når de venter på et uforglemmelig besøk.

Denne idéen er utviklet av Yuzhi Zeng, Brady Stevens og Gaia Marini fra Skottland, samt Tommy Kristoffer Nilsen fra Norge. Laget vinner DKK 40.000 og muligheten til å presentere idéen på en konferanse for regenerativ turisme på Færøyene til høsten.

Les mer om idéen her: https://thinkrural.org/teams-rural-tourism/team-08 

Imponerende idéer

Utover de to vinneridéene vant følgende lag premiepenger:

Digital helse:

  • Andreplass gikk til idéen Scan, Skin, Send som var utviklet av skotske Finlay MacDonald. Finlay vant DKK 30.000.

  • Tredjeplass gikk til idéen Frøya som var utviklet av Caleb Timmermann fra Canada og Rolf Oftedal og Kristian Riksheim fra Norge. Laget vant DKK 20.000.

Rural turisme:

  • Andreplass gikk til idéen Rural Lights som var utviklet av Grant Murdoch og Imogen Martin fra Skottland samt Vegard Sviggum Johnsrud fra Norge. Laget vant DKK 30.000.

  • Tredjeplass gikk til idéen Loc8 som var utviklet av Lasse Kyed fra Grønland samt Hannah Young,  Adam Weir og Joy Kadayi fra Skottland. Laget vant DKK 20.000.

Det store mangfoldet av idéer som ble utviklet av deltakerne som inntil fredag kveld ikke kjente hverandre, imponerte NORAs direktør Ásmundur Guðjonsson aller mest:

Å komme frem til disse forslagene krever i stor grad at man kjenner hverandre og kan spille på hverandres kvaliteter. Lagene har utvist en enorm arbeidsinnsats gjennom denne helgen, som disse resultatene bærer preg av. Dette er meget godt arbeid! sier Guðjonsson.

Oppfølgingsarbeidet starter nå

Dette nordatlantiske hackaton var bare starten på det som forhåpentligvis resulterer i konkrete produkter og løsninger, til glede for hele regionen. Nå er det opp til både lagene selv og innovasjonsselskapene i de syv deltakerlandene Canada, USA, Island, Færøyene, Grønland, Norge og Skottland å ta tak i idéene og videreutvikle disse. Et nordatlantisk akselleratorprogram er allerede på trappene, som forhåpentligvis kan komme flere av de gode idéene til gode.

For å se alle de 11 innsendte forslagene, kan du klikke her: https://thinkrural.org/teams 

Totalt 40 deltakere meldte seg på konkurransen, og alle 11 lagene leverte inn idéer. Alle lagene hadde hver sin mentor som gjennom tre forskjellige sjekkpunkter ga tilbakemeldinger på idéene. Juryen bestod av høyt kvalifiserte fagfolk fra alle syv deltakerland.

Hele premieseremonien finner du her:

06/09-2022
Webinar om projektstøtte
19/08-2022
Støtte til samarbejdsprojekter i Nordatlanten
18/07-2022
Vi har ferielukket 18. juli - 8. august
09/06-2022
6 samarbejdsprojekter fik støtte
02/05-2022
NORAs årsrapport 2021 som digital løsning
28/03-2022
UNLEASH Greenland 2022
23/03-2022
Online seminar 28. marts: Energy Transition - Challenges of Small Ports