Projektstøtte

Afslag

Projektansøgninger, der sendes til NORA, behandles i henhold de gældende retningslinjer for projektstøtte. Det betyder enkelt, at ansøgeren skal opfylde de formelle krav om oplysninger, dokumentationer med videre samt de definerede målsætninger, der beskrives i strategiprogrammet.

NORAs komite behandler projektansøgningerne formelt. Det er således komiteen, der beslutter, om der gives projektstøtte eller ikke. Komiteen kan i visse tilfælde stille betingelser for godkendelse af ansøgningen, som f.eks. ved betingelse af yderligere projektpartnere. Beslutningen bygger på plenumbehandling af hver enkelt projektansøgning, hvorefter beslutningen tages i konsensus.

Når komiteen giver afslag på en ansøgning, vil det være udtryk for komiteens samlede vurdering af projektet i forhold til eksempelvis:

  • relevans til NORAs prioriteringer
  • mulighed for succes
  • tidligere eller lignende projekter
  • sammensætning af partnere
  • urealistisk budget

Desuden kan et projektet besidde en række relevante kvaliteter, men at det så i forhold til andre aktuelle projekter fremstår svagere på baggrund af en samlet vurdering. I sådanne tilfælde prioriteres projekter, der vurderes stærkere.

Komiteen formulerer en begrundelse for afslag i besvarelsen til ansøgeren.

Administrativt afslag

Når en ansøgning ikke opfylder grundlæggende krav eller formalia, vil ansøgningen afvises administrativt. Det kan f.eks. være, fordi der ikke er partnere fra minimum to af NORA-landene i projektet, eller at projektet falder helt udenfor NORAs prioriterede emner.

Når sekretariatet afviser en ansøgning administrativt, vil komiteen ikke behandle ansøgningen.

Reaktion efter afslag

Idet komiteens beslutning er endelig, er det vigtigt for ansøgeren at vurdere, hvorledes afslaget skal behandles videre. En mulighed kan være, at projektet gennemføres uden NORA-midler. Alternativt kan ansøgeren, f.eks. med inspiration fra begrundelsen, foretage en revision af projektet med det formål at søge igen til næste ansøgningsfrist. NORAs hovedsekretariat eller et af de regionale sekretariater i Grønland, Island eller Norge kan også bistå med hjælp og vejledning.