Aktiviteter

Vinnere kåret i North Atlantic Corona Challenge

Fire lag mottok priser for deres ideer under North Atlantic Corona Challenge som virtuelt samlet 64 deltakere forrige helg (29.-31.mai).

Den 48 timer lange konkurransen var myntet på unge mennesker mellom 18 og 30 år fra den nordatlantiske regionen (Grønland, Island, Færøyene, Kystnorge og Skottland).

Oppgaven var å komme opp med ideer og utvikle løsninger som kan redde samfunn, forretninger og liv i og etter Koronakrisen i regionen.

Nordisk atlantsamarbeid (NORA) har sammen med Highlands and Islands Enterprise (HIE) fra Skottland jobbet med å rekruttere deltakere fra hele regionen. Arrangementet rekrutterte fra alle fem land, og 17 lag startet konkurransen på fredagen.

Hvert lag fikk sin mentor, som ga råd og tips til hvordan de best mulig kunne utvikle ideen i løpet av den korte tiden konkurransen varte. En jury bestående av en person per land valgte ut vinnerne basert på kriteriene originalitet, påvirkning på regionen og realisme. Ideene skulle være gjennomførbare i løpet av få måneder.

Ideen som gikk av med seieren ble utviklet av et lag bestående av to skotter – ekteparet Samuel Warnock og Rachel Bews. Ideen bestod av en shoppingapp som heter ‘Shop With Me’, der små rurale butikker kunne fortsette å leve og operere også under pandemien.

Rachael sier:

Jeg har elsket å delta i North Atlantic Corona Challenge. Erfaringen var verdifull for oss for virkelig å kunne fokusere på de problemene vi står i nå, med et kort tidsvindu for å utvikle innovative løsninger. Mentoren vår var fantastisk og hele organisasjonen foregikk knirkefritt. Vi ønsker gjerne å delta i framtidige ‘hackathons’, og vi er veldig fornøyd over å ha vunnet. Vi gleder oss til å forsøke å omsette denne ideen til virkeligheten.

Andreplassen gikk til et transnasjonalt lag fra Skottland og Island. Ideen deres het ‘ParentEd’, som er en ny og original løsning for å hjelpe foreldre med hjemmeundervisning for sine barn.

Øystein Andresen, rådgiver ved NORA, sier:

North Atlantic Corona Challenge var en god mulighet for NORA til å få fram det beste i vår ungdom. De tynt befolkede områdene i Nordatlanteren er ikke unntatt fra krisen, selv om antallet smittede har vært relativt lavt. Vi ønsket å inspirere den unge generasjonen til å jobbe sammen for å slå tilbake mot pandemien, og vi ble helt satt ut av alle de gode ideene de kom tilbake med.

Kateryna McKinnon, ansvarlig for europeiske relasjoner ved HIE, sier:

Vi er veldig fornøyde med at et så høyt antall kreative unge mennesker deltok i dette digitale arrangementet. Alle lagene leverte spennende innovasjoner, som tiltaler de spesielle egenskapene ved vår region. Dette var en fantastisk mulighet til å generere ideer og løsninger som kan videreutvikles til kommersielle produkter, men også til å redde liv. Vi fikk mye ut av samarbeidet med NORA og koble våre unge mennesker i Skottland med likesinnede i andre deler av Nordatlanteren, veksle erfaringer og spille på hverandres ideer. Jeg håper denne suksessen vil føre til enda mer samarbeid mellom NORA og Skottland i framtiden