Projektstøtte

Formularer

Ansøgningsblanketten er projektets vigtigste mulighed for at sætte ord på projektets formal, forventede resultater m.v. Dokumentet skal kunne læses som en selvstændig fremstilling af projektets indhold og budskab.

Forvaltningskontrakt

De minimis

De nordiske midler, som Nordisk Atlantsamarbejdes (NORA) midler er en del af, skal leve op til EU's regler om statsstøtte. Organisationer under Nordisk Ministerråd fik i 2019 nye retningslinjer og det er disse som NORA følger.

Bevillingen, som I har fået tilbudt, er bevilliget sådan, at de overholder EU's regler om De Minimis Aid. Støtten fra NORA kommer fra de fem nordiske regeringer og en nordisk aktør må modtage op til EUR 200.000 fra hvert af de nordiske lande i tre regnskabsår. Det vil sige, at en nordisk virksomhed kan modtage i alt EUR 1.000.000 i en tre-årig periode.

Kravet om De minimis regulering er IKKE gældende for partnere fra Færøerne og Grønland. Det vil sige, at det kun er gældende for norske og islandske partnere. Dette skyldes, at Norge og Island er en del af EØS og dermed har tilsluttet sig EU's regler på området. En mulig bevilling fra NORA til norske og islandske partnere skal betragtes som De minimis støtte og skal derfor inkluderes i den totale sum op til EUR 1.000.000.

Partnere fra Norge og Island, der modtager støtte fra NORA, skal indberette, hvis de har fået offentlig støtte fra de nordiske lande eller NORA inden for de sidste tre regnskabsår ved at udfylde og underskrive en erklæring om, hvilken offentlig støtte de har modtaget. Det er den forvaltningsansvarliges ansvar, det vil sige projektlederens organisation at sørge for, at samtlige norske og islandske partnere har rapporteret korrekt beløb, og dermed ikke modtager mere end det tilladte De minimis beløb. Selv om den forvaltningsansvarlige partner er fra Færøerne eller Grønland, er det stadig dennes opgave at sørge for, at norske og islandske partnere lever op til sine de minimis krav.