Tilbage til projekter
Støtte:
Maritime
Land:
Faroe Islands, Iceland
År:
2013

Fisketransport


Projektets formål er at udvikle en ny metode til at nedkøle fersk hel fisk under transport. Til dette formål vil projektet forsøge at tilpasse allerede eksisterende frysemåtter, som i dag benyttes til at nedkøle fiskefileter. Den konkrete anledning til projektet er, at lufthavnen på Færøerne har fået en større landingsbane, hvilket medfører, at der i dag kan lande større fly end der kunne tidligere. Som en følge af dette vil flyfragt af fisk, specielt laks, muligvis kunne udvikles. I projektbeskrivelsen argumenteres for, at positive resultater af dette projekt vil kunne overføres til andre NORA-lande og åbne nye muligheder for producenter og eksportører i Grønland og Kystnorge. På Island benytter man flytransport til fisk allerede i dag, og med brug af islandsk teknologi vil dette også kunne blive en realitet andre steder med lang afstand til eksportmarkederne. Større krav til ferskheden af fisk, nye markeder langt væk fra Nordatlanten, kombineret med et krav om mindre vægt i flyfragt (mindre brug af is) gør, at frysemåtterne ville kunne få voksende betydning.

Hovedpartner:

Andre partnere:

  • Luna pf (FO)

 

Slutrapport


Støttet andel

DKK 195 000