Tilbage til projekter
Støtte:
Maritime
Land:
Iceland, Norway
År:
2023, 2022

Mikroalger i fødevareindustrien


Projektet skal bruge ekspertise fra Norge og Island til at udvikle og opskalere brug af mikroalger i foderproduktion i hav og på land, samt som del af menneskeføde og medicin. Samarbejdet vil i fællesskab udvikle produktionsmetoder, samt undersøge markedspotentialet yderligere, herunder i form af videre forædling.

Formålet er at skabe værdiøgning for algeproduktion, som møder behov for fødevarer og næring til en voksende verdensbefolkning. Der importeres betydelige mængder foder til opdrætsindustrien, hvorfor næringsrig algebaseret produktion vil mindske importen og stimulere lokal produktion, som igen er positivt i klimapolitisk sammenhæng.

Hovedpartner:

  • NCE Aquaculture AS (NO)

Andre partnere:

  • Algalif (IS)

Støttet andel

DKK 1 000 000