Tilbage til projekter
Støtte:
Tourism
Land:
Norway
År:
2016-2017

Stormturisme (forprojekt)


Prosjektet vil finne partnere fra Island, Færøyene og Grønland for å utvikle og etablere stormturisme som et bærekraftig reiselivskonsept for vinterturisme. Fokuset er på utvikling av konkrete produkter i hvert land og felles markedsføring. Prosjektet samarbeider med Forsknings- og utviklingsmiljø i Norge, Canada og Skottland med ekspertise på området. Det langsiktige målet er å utvikle 5 konkrete stormturismeprodukter i hvert land som markedsføres sammen. Dette vil ventelig føre til en økning i antall gjestedøgn og verdiskapning for reiselivsaktører i regionen, og føre til flere helårsarbeidsplasser innenfor bærekraftig turisme.

Hovedpartner: https://www.fjordkysten.no/


Støttet andel

DKK 50 000