Tilbage til projekter
Støtte:
Maritime
Land:
Faroe Islands
År:
2007, 2006, 2005

Tang på Færøerne


Prosjektets formål har vært å etablere en integrert aquakultur, der Alaria esculante – en makroalge med stort økonomisk potensiale, skal dyrkes side om side med laks i lakseoppdrett.

Rapporten beskriver testforsøkene gjort i 2005, samt en biologisk analyse av forsøkenes resultater, som foreløpig har gitt en del uønskede resultater det vil jobbes videre for å finne løsninger på.

Hovedpartner:

  • Agnes Mols Mortensen (FO)

Slutrapport


Støttet andel

DKK