Tilbage til projekter
Støtte:
Maritime
Land:
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
År:
2000

Atlantisk miljømærke


Sekretariatsinitieret projekt.

De nordiske fiskeriministre tog i august 1996 initiativ til at se på mulighederne for miljøcertificering af de nordiske fiskerier. Initiativet fulgte visse forsøg fra store internationale virksomheder og miljøorganisationer at overtage denne opgave. Initiativet har hidtil ikke ført til forslag om et særligt miljømærke.

Det er aftalt med fiskeriforvaltningerne i de 4 NORA lande, at NORA tager initiativ til at skabe et alternativ til andre miljømærker.

Der er indledt et foreløbigt samarbejde med North Atlantic projektet, der har til formål at profilere Nordatlanten som en region hvor fiskerierne drives bæredygtigt og der er de bedste muligheder for kvalitets fødevareproduktion. Der arbejdes i øjeblikket med at nedsætte egentlig projektgruppe for dette initiativ.
NORA deltager desuden (ved sekretariatslederen) i styringsgruppen for fiskeriminstrenes initiativ under Nordisk Ministerråd “Informationsprojekt om bæredygtige fiskeries”, herunder ”Grønne Bølge” initiativet, som begyndte sit arbejde i december 1997 og afleverede sin afsluttende rapport og rekommendationer sommeren 1998. NORA har støttet denne del med 75.000 af bevillingen.

Projektet ligger i øjeblikket i dvale, fordi fiskerimyndighederne ikke har fundet en fælles linje i spørgsmålet om anvendelsen af miljømærker til vilde fisk.

Foto: Gro-Ellen, CC BY-SA 3.0


Støttet andel

DKK 200000