Tilbage til projekter
Støtte:
Transport
Land:
Faroe Islands, Iceland, Greenland
År:
2000

Nordatlantisk telemedicin


Ansøger er Landsspítalinn, Reykjavík, Sjukrahús, Reykjavík, Landssjúkrahúsið, Tórshavn, Lægeklinikken, Nuuk og idéen er at udnytte moderne kommunikationsteknologi til forbedret lægelig service overfor skibe.

Forventede resultater og effekt er afprøvning af udstyr og arbejdsgange på hospitalerne og ombord på 4 fiskeskibe og en passagerfærge.

Målsætning og resultater: Projektet retter sig mod at yde lægeservice til fiskerflåde og skibsfart alment, et område, der har stor betydning for de nordatlantiske fiskerisamfund.

Alle fire hospitaler har erfaring med telemedicin, dog ikke til skibe.

Forslag om at finde løsninger for skibe var en af konklusionerne af NORAs fem-sidige telekonference om telemedicin i maj 1997. Flere af ansøgerne deltog i denne konference.

Projektet benytter tilgængelig kommerciel teknologi, udviklet på Island. Største del af omkostninger går på afprøvning under praktiske forhold og specielt belysning af krav til arbejdsgange ombord på skibene og på hospitalerne.


Støttet andel

DKK 350000