Tilbage til projekter
Støtte:
Maritime
Land:
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
År:
2000

Music from the cold north


Ansøger er projektleder Rakul Petersen på vegne af 4 Musikforlag, ULO, Grønland, Japis, Ísland, Tutl, Færøerne og DAT, Sameland.

Projektet går ud på en fælles markedsføring af cd-indspilninger fra de 4 lande i regionen og ude i verden.

Forventede resultater og effekter: At skabe et større hjemmemarked i NORA regionen og muligheder for afsætning i lande uden for NORA. Desuden at udvikle projektledererfaringer og kompetence i NORA. Projektet udspringer fra det sekretariatsinitierede projekt "Markedsføring af Kulturprodukter". Efter at der i fjor blev ansat fast projektleder, blev de deltagende forlag blevet så interesserede, at de vil overtage projektet selv og føre det videre. Resultaterne har i det sidste år været så lovende, at den forventede effekt af et stærkere salgsgrundlag for cd'ere udgivet i de 4 lande kan nås de kommende to år.

De deltagende forlag har en stor egenproduktion inden for en række musikarter, fra etnisk, jazz, rock til original klassisk musik. Projektleder har i det forløbne år haft et godt tag på at få disse forlag til at trække i samme retning og skabe et bredere grundlag.


Støttet andel

DKK 500000