Tilbage til projekter
Støtte:
It
Land:
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
År:
2000

Telemedicin og undervisning


Sekretariatsinitieret projekt.

I den Nordiske Atlantregion er afstand og tilgængelighed et stort omkostningsproblem når der skal arrangeres konferencer og møder. Transport løber hurtigt op i meget høje beløb hvis man skal samle deltagere fra Grønland, Island, Færøerne og Nord og Vestnorge.

Komitéen for Nordisk Atlantsamarbejde har som prioriteret område udnyttelsen af den moderne kommunikationsteknologi bl. a. for at lette tilgængeligheden i området. Der blev allerede ved de første møder i Komitéen fremsat ønske om at undersøge to anvendelser af telekommunikation: Fjernundervisning og telemedicin

Den 22. maj 1997 kl. (14:00 til 18:00 europæisk tid) arrangerede Nordisk Atlantsamarbejde, NORA, en konference med deltagelse fra Grønland, Island, Færøerne, Vest- og Nordnorge.

Konferencen var et AV-møde. Deltagerne fra de 5 lande og landsdele rejse ikke til et fælles mødested, men begav sig til videostudioer på stedet. I Nuuk Kulturhuset Katuaq, i Reykjavík Landssimahúsið, i Tórshavn Nordens Hus, i Stavanger Rogaland Distriktsykehus og i Tromsø Regionssykehuset.

Ud over at afprøve og anvende ny teknologi behandlede konferencen to emner der har med denne teknologi at gøre: Fjernundervisning og telemedicin. Her anvendes netop den moderne kommunikationsteknologi og derfor var det naturligt at behandle de to emner mellem samfundene i Nordatlanten.

Konferencen betegnes som vellykket. Der udgives sidst i 1997 en pjece om erfaringer med AV-møder i regionen og tips til AV-møde arrangører. En liste med navne og adresser på de eksperter indenfor telemedicin og fjernundervisning, der deltog i konferencen inkluderes i pjecen som en begyndelse til et nordatlantisk netværk indenfor disse to emner.


Støttet andel

DKK 100000