Tilbage til projekter
Støtte:
Transport
Land:
År:
2006

Northern Maritime Corridor


Prosjektets formål har vært å utvikle effektive og bærekraftige transportløsninger som knytter områdene i NORA-regionen/NPP-regionen, som er adskilt av hav, tettere sammen.
Rapporten er en omfattende analyse av shippingindustrien, shippingruter og fremtidig potensiale for shippingvirksomheten i Nord-Atlanterhavet.

Hovedpartner:

  • Northern Maritime Corridor

Sluttrapport

Foto: CC BY 2.0


Støttet andel

DKK