Tilbage til projekter
Støtte:
Maritime
Land:
Faroe Islands, Iceland, Greenland
År:
2010, 2009, 2008, 2007, 2006

Polykultur


Projektet omfatter etablering af et forsøgsopdræt med fisk, makroalger (tang) og skaldyr i Færøerne, undersøgelse for tilsvarende forsøg i Grønland samt vidensdeling inden for integreret akvakultur mellem disse lande og Canada og Island. Integreret / integreret akvakultur er et koncept for en mere økologisk og økonomisk bæredygtig akvakultur, hvor arterne bidrager til hinandens vækst og renhed. Området er endnu på forsøgsstadium – mest udviklet Canada. I dette projekt vil arbejdet bestå i både forsøgsdyrkning, testanlæg og kortlægning af ressourcer i de berørte lande. 100.000 er bevilget i tilknytning til igangværende projekt.

Hovedpartner:

  • Biologisk Institut (DK)

Andre partnere:

  • Paamiut kommune (GL)
  • P/f Tíggjará (FO)
  • Fiskey ehf (IS)
  • Food Control Consultants (SCO)
  • Landbohøjskolen Afd. For Fiskesygdomme (DK)
  • Centre for costal Sudies and Aquaculture (CAN)

Foto: Pixabay.com


Støttet andel

DKK 400 000