Tilbage til projekter
Støtte:
Maritime
Land:
Faroe Islands, Iceland, Greenland
År:
2006

Polyakvakultur


Projektet omfatter fuldt gennemført etablering af et forsøgsopdræt med fisk, makroalger (tang) og skaldyr i Færøerne, undersøgelse for tilsvarende forsøg i Grønland samt vidensdeling inden for poly-akvakultur mellem disse lande og Canada og Island. Integreret / poly-akvakultur er et koncept for en mere økologisk og økonomisk bæredygtig akvakultur, hvor arterne bidrager til hinandens vækst og renhed. Området er endnu på forsøgsstadium – mest udviklet Canada. I dette projekt vil arbejdet bestå i både forsøgsdyrkning, testanlæg og kortlægning af ressourcer i de berørte lande. Resultatet vil være vidensopbygning om poly-akvakultur i Vestnorden samt etablering af et netværk inden for denne udvikling. Som en del af projektet gennemføres et seminar om poly- akvakultur på Færøerne. NORA’s bevilling omfatter seminaret og udvikling af projektet.

Hovedpartner:

  • Nordic Seaweed projekt (DK)

Andre partnere:

  • Paamiut kommune (GL)
  • P/f Tíggjará (FO)
  • Fiskey ehf. (IS)
  • Food Control Consultants (SCO)
  • Centre for Coastal Studies and Aquaculture (CAN)
  • Landbohøjskolen, Afd. For fiskesygdomme (DK)

Foto: Pixabay.com


Støttet andel

DKK 300 000