Tilbage til projekter
Støtte:
Maritime
Land:
Iceland, Greenland, Norway
År:
2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Bundmonitorering


Projektet ønsker at forbedre kortlægningen og monitoreringen af biodiversiteten på havbunden. Projektet Bundmonitorering har – under overskriften INAMon eller Initiating Atlantic Benthos Monitoring – således til formål at skabe en effektiv platform for videns- og erfaringsdeling, udvikling og implementering af en fælles nordisk og nordatlantisk protokol for kortlægning og monitorering af havbundens biodiversitet i forbindelse med nationale fiskeriundersøgelser. Projektet vil gennemføre tre årlige togter inden for projektperioden, som skal munde ud i et bedre og mere sammenligneligt videns- og datagrundlag til brug inden for forvaltning af fiskeri, natur og miljø i Nordatlanten.

Hovedpartner

Andre partnere:

  • Institute of Marine Research (NO)
  • Natural History Museum (NO)
  • Icelandic Institute of Natural History (IS)
  • Université du Quebec á Rimouski (CAN)
  • Zoological Institute, Russian Academy of Science (RUS)

 

INITIATING NORTH ATLANTIC BENTHOS MONITORING (INAMON)


Støttet andel

DKK 1 500 000