Tilbage til projekter
Støtte:
Maritime
Land:
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
År:
2016-2017, 2014-2015

Bundmonitorering


Projektet ønsker at forbedre kortlægningen og monitoreringen af biodiversiteten på havbunden. Projektet Bundmonitorering har – under overskriften INAMon eller Initiating Atlantic Benthos Monitoring – således til formål at skabe en effektiv platform for videns- og erfaringsdeling, udvikling og implementering af en fælles nordisk og nordatlantisk protokol for kortlægning og monitorering af havbundens biodiversitet i forbindelse med nationale fiskeriundersøgelser. Projektet vil gennemføre tre årlige togter inden for projektperioden, som skal munde ud i et bedre og mere sammenligneligt videns- og datagrundlag til brug inden for forvaltning af fiskeri, natur og miljø i Nordatlanten.

INITIATING NORTH ATLANTIC BENTHOS MONITORING (INAMON)


Støttet andel

DKK 1 500 000