Tilbage til projekter
Støtte:
Other
Land:
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
År:
2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

Edderdun


Projektets formål er at styrke anvendelsen af edderdun i de nordatlantiske småsamfund. Brugen af edderdun har foregået i alle de nordatlantiske lande, men nu er det kun i Norge og Island, at den delvis bliver brugt i kommercielt øjemed. Projektet, der bygger på positive erfaringer med et forprojekt, som blev gennemført i 2008/2009, er et treårigt hovedprojekt. Hovedprojektet har to formål: 1. at tage vare på edderfuglebestanden og 2. at skabe muligheder for kommerciel drift af edderdun. For at opnå disse resultater vil projektet sørge for, at der skabes netværk mellem landene, samt at der helt konkret bliver bygget redehuse, hvor der kan testes, om der er grobund for kommerciel udnyttelse af edderfuglen.

Hovedpartner:

  • Bioforsk Nord, Tjøtta (NO)

Andre partnere:

  • Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv (NO)
  • Bændasamtøkum Islands (IS)
  • Jens-Kjeld Jensen (FO)
  • Koltursgarður (FO)
  • KNAPK (GL)
  • Lånan (NO)

 

Slutrapport v. 1

Slutrapport v. 2

 

Foto: Kathy Büscher/pixabay.com


Støttet andel

DKK 660 000