Aktiviteter

Det handler om mennesker

Samspillet mellom kunnskap, menneskelig kapital og naturressurser for den politiske, sosiale og økonomiske utviklingen av nordatlantiske samfunn

Innledningsvideo om hvordan digitalisering kan utvikle Nordatlanterhavssamfunn. Rasmus G. Bertelsen, Barents-styreleder i politikk, Universitetet i Tromsø, og adjunkt ved Aalborg Universitet.

Hvordan kan den digitale revolusjonen muliggjøre utvikling av kunnskapsbaserte samfunn og økonomier i Arktis? Rasmus G. Bertelsen, innviet leder for Barents-politikk ved Arctic University i Tromsø og lektor ved Universitetet i Aalborg, skisserer sine perspektiver på fremtiden i denne presentasjonen.

GRØNLAND 2030: VISJON FOR EN IKT-NASJON

Hvordan kan Grønland bli en ledende IKT-nasjon innen 2030? Philtrum har en omfattende plan. Mikael Hertig, eier i Philtrum.

Mikael Hertig fra Philtrum har en ambisiøs visjon om Grønland som IKT-nasjon i 2030 - hør om hans mål og handlingene som kreves for å nå dem.

U NORDIC - ET NYTT UTDANNINGSSYSTEM I DE NORDISKE LANDENE

Lytt til Lars Utstøl fra U Nordic forklare deres tilnærming til og ambisjoner for e-læring. Lars Utstøl, prosjektleder i U Nordic.

Hvordan kan IKT bidra til å forbedre utdanning i tynt befolkede områder? Lars Utstøl, prosjektleder ved U Nordic, forklarer deres tilnærming til e-læring i denne presentasjonen.

BEKJEMPELSE AV GJÓGV-SYNDROMET - HÅNDTERING AV URBANISERING, UTDANNING OG AUTOMATION FOR ET STARKERE ARKTISK FRAMTID

Bekjempelse av Gjógv-syndromet - hvorfor Arktis skal omfavne utdanning, urbanisering og digitalisering. Olavur Ellefsen, grunnlegger i Tökni.

Har du hørt om Gjógv-syndromet? Det er utgangspunktet når den fremtredende færøyske gründeren Olavur Ellefsen skisserer sin visjon for hvordan regionen skal omfavne utdanning, migrasjon mot bysentre og digitalisering – for ellers å risikerer å falle akterut.

DIGITALE NETTVERKS ANTENNELIGE KUNNSKAP OG UTVIKLING I NORDISKE SAMFUNN: LABRADORS OPPLEVELSE

Hvordan digitalisering har forandret profesjonelle og sosiale liv i Labrador. Sheila Downer, eier og hovedkonsulent i Labrador Solutions.

Sheila Downer har nesten tre tiår med erfaring fra å jobbe med ulike interessenter i Labrador i Canada. I denne presentasjonen deler hun sin inngående forståelse av implementeringsprosessen for IKT-infrastruktur og løsninger, og hvordan digitalisering har forandret yrkes- og sosialt liv i Labrador.

NASJONAL DIGITALISERING AV GRØNLAND

Digitalisering av Grønland - hvorfor og hvordan. Greenlandic Agency for Digitalisering, etat med et bredt IKT-ansvar.

Hva skjer når digital utvikling møter et tradisjonelt Arktisk samfunn som Grønland? Det grønlandske byrået for digitalisering gir en presentasjon av påvirkning, visjon og behov.