Tilbage til projekter
Støtte:
Other
Land:
Faroe Islands, Greenland, Norway
År:
2016-2017

Klyngesamarbejder


Formålet med projektet er at udvikle og afprøve modeller for bæredygtig udvikling af lokale klynger i det nordatlantiske område, som til dels er præget af at være geografisk langt væk fra vidensressourcer og at have et begrænset antal virksomheder i samme branchesegment og/eller værdikæde. Forudsætningerne er meget forskellige i de tre regioner, både med hensyn til geografi, de naturgivne forhold, befolkning, infrastruktur, erhvervsstruktur, humankapital, samt graden af klyngeudvikling, etc. Denne diversitet regionerne imellem afspejler imidlertid også den samlede NORA region.

Det er forventningen, at projektet vil etablere og udvikle nye klyngesamarbejder i regionen inden for de to indsatsområder Bioøkonomi og Bæredygtig Turisme. Samtidig vil projektet bidrage til, at der skabes stærke netværksrelationer mellem de regionale klynger. Det forventes også at der initieres samarbejde med lignende klyngeinitiativer i (og udenfor) Nordatlanten.

Hovedpartner: Búnaðarstovan


Støttet andel

DKK 500 000