Tilbage til projekter
Støtte:
It
Land:
Faroe Islands, Iceland, Greenland
År:
2020

Adgangssoftware i Vestnorden


Mengdene med digitale data i nasjonale arkiver vokser kraftig. Arkivene utvikler kontinuerlig kompetanse når det gjelder bevaring av disse dataene. Derimot finnes det ikke noe programvare (software) som tilfredsstiller adgangen til sjeldne data. I dette prosjektet skal partnerne bidra til utvikling på dette området, i tett samarbeid med vestnordiske IT-leverandører. De skal også komme fram til felles løsninger basert på enighet rundt hvilke krav og ønsker som skal stilles til en god programvare. Et samarbeid mellom arkivene skaper en faglig synergieeffekt og en mer homogen gruppe.

Hovedpartner:

  • Tjóðskjalasavnið v/Poul Andrias Simonsen (FO)

Andre partnere:

  • Þjóðskjalasavn Íslands v/Njörður Sigurðsson (IS)
  • Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu v/Inge Seiding Høst (GL)

Støttet andel

DKK 215000