Tilbage til projekter
Støtte:
Maritime
Land:
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
År:
2023, 2020

Rekruttering til fiskerinæringen


Mange af kystsamfundene rundt om Nordatlanten har udfordringen med at tiltrække folk til fiskerierhvervet, især er det de kystnære fartøjer på under 15 meter som er udfordret, men også andre større fartøjer har problemer med at skaffe mandskab. I Trøndelag i Norge har de gennemført et projekt, som har adresseret denne specifikke problemstilling. Det er projektets formål at løfte denne problemstilling op i en nordatlantisk kontekst og se på mulige samarbejdsløsninger på udfordringen.

Hovedpartner:

  • Trøndelag fylkeskommune v/ Leif Harald Hanssen (NO)

Andre partnere:

  • Fiskatækniskoli Islands (IS)
  • Miðnam i Vestmanna (FO)
  • NorSafe-prosjektet, Imarsiornermik Ilinniarfik – Grønlands Maritime Center (GR)

Støttet andel

DKK 500 000