Tilbage til projekter
Støtte:
Maritime
Land:
Iceland, Greenland, Norway
År:
2022

Blåhvillingbestand


Projektet vil undersøge blåhvillingsbestanden i det Nordatlantiske område for at undersøge, hvor mange bestande der er tale om. For nuværende betragtes bestanden som værende en bestand. Med nye metoder, her under genetiske og metoder til at undersøges fisks øresten kombineret med viden om parasitter, skal der fastslås, hvor mange bestande der er tale om.

Resultatet af projektet er, at der opnås bedre viden om den store – til tider – massive bestand(e) af blåhvilling i Nordatlanten. Dette vil så igen medføre mulighed for bedre styring af bestandene og dermed også sikre en bæredygtigere udnyttelse af ressourcen, til gavn for de mange samfund, som har blåhvilling som del af deres økonomiske fundament.

Hovedpartner:

  • Háskóli Íslands (IS)

Andre partnere:

  • Marine and Freshwater Resaech Institute (IS)
  • Naturinstituttet v/Søren Post (GL) 
  • Havforskningsinstituttet (NO)
  • Instituto Portogues do mar da Atmosfera (POR)

Støttet andel

DKK 250000