Tilbage til projekter
Støtte:
Tourism
Land:
Iceland, Greenland, Norway
År:
2019

Naturfare og turisme


Turismen på Grønland har vokst stort de siste årene, og veksten er estimert til å øke fortsette fram mot 2030. Dette er sammenlignbart med det Island har opplevd siden 2010. De to landene deler mange naturfarer, og dette prosjektet vil undersøke hvilke likheter og forskjeller som finnes på dette området. Island har utviklet digitalt og analogt informasjonsmateriell om naturfarer for turister, som Grønland nå ønsker å implementere. Videre skal prosjektet danne grunnlaget for et forbedret samarbeid mellom myndigheter, turist- og forskningssektorene på Island og Grønland.

Hovedpartner:

Andre partnere:

  • Icelandic Met Office (IS)
  • ICE-SAR (IS)
  • Visit Greenland (GL)
  • NVE (NO)

Foto: Mads Pihl, Visit Greenland

 

Filer


Støttet andel

DKK 400000