Tilbage til projekter
Støtte:
Maritime
Land:
Faroe Islands, Iceland, Norway
År:
2018, 2017

Blå line


Prosjektet ønsker å utvikle akvakulturteknikker-utdannelser for unge fra 16 og oppover i Island og Færøyene med inspirasjon fra eksisterende utdanningstilbud i Norge, for å utvikle arbeidskraft med kompetanse for oppdrettsnæringen. Dette skal bl.a. bidra til å redusere risikoen for negative hendelser. Utdanningsprogrammer i Færøyene og Island utviklet i samarbeid med Norge og en felles utdanningsstandard for akvakulturtekniker etablert. Utdanningene gir vitnemål som er likestilt i alle landene og bidrar til utveksling av kunnskap, studenter og fremtidens arbeidsstyrke. Dette skal bidra til vekst i regionens små oppdrettssamfunn.

Hovedpartner:

  • Arnarlax HF (IS)

Andre partnere:

  • Vesturbyggd (IS)
  • Meløy videregående skole avd. Inndyr (NO)
  • Fjölbrautaskoli Snæfellinga (IS)
  • Færøyenes oppdrettsforening (FO)

Sluttrapport


Støttet andel

DKK 500 000