Tilbage til projekter
Støtte:
Maritime
Land:
Faroe Islands, Iceland, Norway
År:
2016-2017

Blå line


Prosjektet ønsker å utvikle fiskeoppdretter-utdannelser for unge  i Island og Færøyene, med inspirasjon fra eksisterende utdanningstilbud i Norge, for å utvikle arbeidskraft med kompetanse for oppdrettsnæringen. Utdanningsprogrammene skal etablere en felles utdanningsstandard for fiskeoppdrettere med likestilte vitnemål i alle landene, og bidra til kunnskaps- og studentutveksling. Dette skal bidra til vekst i regionens små oppdrettssamfunn.


Støttet andel

DKK 500 000