Tilbage til projekter
Støtte:
Tourism
Land:
Faroe Islands, Iceland, Greenland
År:
2000

Vestnorden Tourist Board, VTB


Vestnordensamarbejdet tog i sin tid initiativet til organisering af samarbejdet mellem de tre lande i Vestnorden Island, Færøerne og Grønland på turistområdet. Dette skete især ved at bidrage til driften af Vestnorden Tourist Board. Samarbejdets mest markante resultat er Vestnorden Travel Mart der afholdes hvert år skiftende mellem de tre lande, og som er blevet det væsentlige møde mellem turoperatører og udbydere i Vestnorden. Der samarbejdes derudover på en række områder.

På møde i VTB i oktober 96 blev det besluttet at foretage omfattende organisationsændringer der skulle føre til tættere samarbejde mellem turistorganisationerne i de Vestnordiske lande og nedprioritering af VTBs sekretariatsfunktion. Fra 1998 søger VTB om støtte fra NORA projekt for projekt. Den sidste tildeling på 151.500 er undtagelsesvis givet i forbindelse med Vestnorden Travel Mart, men vil ikke blive gentaget.


Støttet andel

DKK 600000