Tilbage til projekter
Støtte:
Maritime
Land:
Iceland, Greenland, Norway
År:
2010

Sæl


Sælfangere og sælindustrien i de forskellige lande er meget varierende, og det gøres på mange forskellige måder. Nogle retter deres produkter mod turister, andre fanger til eget forbrug. Dette projekt ønsker at arbejde mod mere bæredygtig fangst af sæler, som også kan være lønsomt for fangerne. Efter EU's nye regler på området er det et særligt relevant emne. Projektet søger penge til et pilotprojekt, som ønsker at udvikle og designe et projektforslag til et hovedprojekt. Hovedformålene med pilotprojektet er 1) at etablere et formaliseret netværk, som kan gå sammen om at udvikle et hovedprojekt, 2) at identificere hovedudfordringerne til bæredygtig sælfangst i hvert enkelt land, 3) at designe og udforme et projektforslag for et hovedprojekt. Projektet ønsker at samle repræsentanter fra de forskellige lande for at arbejde mod både at gøre sælfangsten mere bæredygtig samt forbedre sælindustrien i hvert enkelt land. Der vil i projektet også inddrages samarbejdspartnere fra Canada, Skotland, Rusland, og Sverige.

Hovedpartner:

  • Bioforsk Nord Tjøtta (NO)

Andre partnere:

  • Bioforsk Nord Tjøtta (NO)
  • Nordlandsforskning (NO)
  • Hydra Vega (NO)
  • Farmers Association of Iceland (IS)
  • KNAPK (GL)

Slutrapport

Foto: Pixabay.com


Støttet andel

DKK 90 000